Arrangör

Här hittar du som är arrangör eller samarbetspartner till Musik i Syd riktlinjer kring hur vi vill att vår logotyp ska användas i din kommunikation.

Versioner

Vår logotyp finns i två versioner, en huvudversion och en förenklad version.

Huvudversion

Den här versionen av logotypen ska i första hand användas i all kommunikation. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

Förenklad version

Den här versionen kan vid vissa tillfällen vara lämpligare att använda, framför allt när logotypen ska användas på en liten yta. Logotypen får aldrig ändras eller förvrängas.

FÄRGVERSIONER

Logotypen är alltid svart eller vit (negativ). Valet är beroende på vilken bakgrund den placeras på.

Storleksförhållande

Vi vill att vår logotyp (huvudversionen eller den förenklade versionen) är minst 50% av bredden på huvudavsändarens logotyp.

PLACERING

I första hand vill vi att vår logotyp placeras i övre vänstra hörnet.

FRIZON

För att säkerställa att logotypen framträder tydligt finns en definierad frizon. Innanför denna frizon får inga andra element placeras. Frizonen är lika med avståndet mellan linjerna över och under ”Musik i Syd”.

STORLEK

I tryck bör inte logotypen vara mindre än 30 x 10 millimeter.

Ladda ner vår logotyp

Ladda ner grafiska riktlinjer