Väggarna vaknar

Ett Skapande skola-projekt som involerade ca 800 elever i åk 9 i Kristianstad och kopplades till stadens 400-årsjubileum. Ett samarbete med Kulturhuset Barbacka inom ramen för Kulturnyckeln 2014 som även förverkligades tack vare projektet Developer in Residence, med stöd av Region Skåne.

Engagera medskapande jubilarer

vaggarna_vaknar

Fr v Pär Moberg, Johan Salo, Camilla Jonasson och Allan Skrobe, foto: Peter Åklundh

Väggarna vaknar kallade vi det fjärde delprojektet inom Virtuella rum och som vi knöt till Kristianstads 400-årsjubileum. Här fick drygt 800 niondeklassare först höra hur Kristianstad lät då staden grundades i en konsert med Ensemble Mare Balticum för att därefter träffa kompositörerna Allan Skrobe, Linda Alexandersson, Pär Moberg eller Eva Kunda Neidek och tillsammans med dem skapa 14 nya musikstycken, inspirerade av lika många byggnader i Kristianstad.

 

De färdigkomponerade styckena kunde vi tack vare vår developer in residence Johan Salo då tillgängliggöra via appen Tidsmaskinen, där varje musikstycke via GPS-koordinater kopplats till respektive byggnad. Numera hittar du även musiken i Musik i Syds egen app för osynliga konsertsalar.

 

Premiären ägde rum under julskyltningen i Kristianstad den 30 november 2014. Utöver att för första gången, via mobil och hörlurar, uppleva rundan och de kompositioner som niondeklassare i Kristianstad varit med och skapat, blev det också en livekonsert med Ensemble Mare Balticum och kören Ostro Chorus som uruppförande fyra nyskrivna verk av och med Väggarna vaknar-kompositörerna inspirerade av Rådhuset i Kristianstad.

 

Läs om Väggarna vaknar  i den årliga skriften Axplock och ögonblick från Kultur Skåne.

 

 (Klicka på bilden.)

 

 

Se projektledare Camilla Jonasson, projektledare för Väggarna vaknar, förklara projektet:

 

 

 

 

Följande byggnader i Kristianstad tonsattes:

• Borgruinen i Åhus
• Baltiska huset i Degeberga
• Lokstallarna i Tollarp
• Kristianstads Centralstation
• Kulturhuset Barbacka
• Fortifikationshuset
• Heliga Trefaldighetskyrkan
• Kristianstads Teater
• Yllan
• S:ta Gertruds ruin i Vä
• Galleria Boulevard
• Kristianstads rådhus
• Kulturkvarteret Kristianstad
• Fängelset

Ladda ner karta med instruktioner till hur du går konsertpromenaden Väggarna vaknar i Kristianstad [PDF-fil]

Upplägget för Väggarna vaknar

EMB_konsert

Historisk musik som inspiration
Hur lät Kristianstad för 400 år sedan? Alla som deltog i projektet, elever och lärare, fick inledningsvis ta ta del av en konserten Melkina och Dulcian – trumpetartvillingarna med musikarkeologiska Ensemble Mare Balticum. Föreställningen handlade om ett syskonpar som lever under tuffa villkor i ett framväxande Christianstad. Storytellern Christina Claesson berättade om deras livsöden till musik hämtad från Öresundsregionen kring 1600-talets början och framförd på tidstypiska instrument som barockviolin, basun, viola da gamba, sinka, dulcian och renässansluta.

 

 

 

logga_vaggarnavaknar

 

Tonsättare på besök
Därefter fick varje klass två besök av en professionell tonsättare,  Eva Kunda Neidek, Pär Moberg, Allan Skrobe eller Linda Alexandersson, som tillsammans med eleverna skapade ny musik utifrån en bestämd byggnad i Kristianstad. Varje tonsättare utgick från sin genre och sitt sätt att arbeta på och involverade eleverna i deras skapandeprocesser. Eleverna fick t ex prova på att skriva egen musik och samtidigt fått en inblick i olika former av musikskapande, musikteori, musikhistoria och inspelningsteknik m.m. Genom att varje musikstycke har hämtade inspiration från och ljudsatte en specifik byggnad i Kristianstad, kunde musikskapandet även kopplas till andra skolämnen, ex historia, samhällskunskap och svenska.

 

 

 

 

tidsmaskinenTillgängliggöra via digital teknik 
En viktig del handlade slutligen om att visa upp och göra resultatet tillgängligt för en bredare publik, anhöriga, vänner och andra nyfikna Kristianstadbor. Detta gjorde vi genom att bjuda in allmänheten till festligheter och en premiär för den digitala rundan Väggarna vaknar under julskyltningen i Kristianstad 2014.  Den kan du fortfarande ta del av i Kristianstad via appen Tidsmaskinen. Delar av musiken finns även i Musik i Syds egen app för osynliga konsertsalar. 

 

De fyra
Rådhuskompositionerna
som noter:

Klicka på bilderna för pdf.

 
Den speglande staden av Eva Kunda Neidek

Den speglande staden

Fanfare Cittá Christiano 400 anni av Allan Skrobe

Fanfare Cittá

Winter's evening av Linda Alexandersson

Winter's evening

Patriae debent aedificabuntur ova av Pär Moberg

Patriae debent aedificabuntur ova

 

 

Virtuella_rum

Den här sidan är en del av dokumentationen Virtuella rum - för och med barn och unga, andra delen i en serie som skildrar UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum. Sidan är via QR-kod kopplad till en popupbok, som kan beställas på UNGA Musik i Syd. Där och här sammanfattar vi det digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd inom ramen för utvecklingsprojektet Digitala scener (2013-2015).