Nyproduktion

Att få fram mer och bättre levande musik för och med barn och unga är den grund vi står på. Aktuella projekt går ut på att få in fler normbrytande musiker, mer mångfald och ökad delaktighet. Nya produktioner som Utvecklingscentrum tagit fram är Trumattack, Trumdans och Resor över vatten. Under 2018 ska kompositören Jan-Erik Sääf, tillsammans med Musikrådselever i Malmö och Kristianstad och barn på Maria förskola i Malmö, skriva nya låtar till föreställningen Barnens dag.

Trumattack – normkritiska explosioner

Trumattack startade som ett normkritiskt utvecklingsprojekt av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 2016 och går numera att beställa som Skapande skola i Skåne och Kronoberg. Här testade vi nya vägar för att lättare kunna hitta och inkludera dem som sitter på stor musikalisk förmåga, och andra för vår unga publik viktiga egenskaper, men kanske saknar vårt språk, våra nätverk och kontakter.

Natalie Eriksson och Ali Sabah i föreställningen Resor över vatten

Resor över vatten – MSO-Nalle på turné

”Resor över vatten – Nalle på turné” var ett samarbete mellan UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och Malmö SymfoniOrkester, Malmö Live konserthus. Föreställningen sprang ur en text, skriven av regissören Helena Röhr, om flyktingkrisen. Den resulterade därmed inte endast i en Nallekonsert på Malmö Live, utan också i en turnébar version.

Scen ur MusikA med Trumdans

Trumdans

Efter Trumattack-succén, kom frågan om vi kunde göra något liknande för de yngre barnen. Svaret blev Trumdans som vi 2017 tog fram i samarbete med Förskoleförvaltningen Malmö stads projekt Musiken Stärker, slagverkaren Pape Seck, koraspelaren Malick Diebate och dansaren Elin Waileth.

Barnens dag

Inom ramen för fokusområdet Barns rätt! tar Utvecklingscentrum fram en ny produktion tillsammans med Musikråds-elever på Sorgenfriskolan och barn vid Maria förskola i Malmö. Arbetet leds av dramapedagogen Matilda Ericsson och kompositören Jan-Erik Sääf i dialog med barnrättskonsulten Åsa Ekman som expert, bollplank och rådgivare 

Kontakt

Utvecklingscentrum

Anna-Carin Fogelqvist
Tel: 0705–92 52 01