Musikrådet

Mer engagemang, delaktighet och inflytande från vår unga publik

Musik för, med och av barn och unga är ledord för oss på UNGA Musik i Syd, men hur ser det egentligen ut med barns och ungas närvaro i vår verksamhet? Ska det vi gör bli riktigt bra, behöver vi barns röster och närvaro i högre grad. Musikrådet startade upp på Sorgenfriskolan i Malmö 2017 och spred sig under 2018 till Maria förskola i Malmö, till Fröknegårdskolan i Kristianstad och Önnegårdens förskola i Önnestad. Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter.

Musikrådet i Kristianstad, foto: Kennet Ruona

Aktuellt inom Musikrådet

Under 2018 blev våra Musikråd en viktig del i Utvecklingscentrums fokusområde Barns rätt! där vi jobbade mer aktivt med barns delaktighet och inflytande. Musikråden i Malmö, från Sorgenfriskolan och Maria förskola, deltog särskilt i framtagandet av den nya musikföreställningen Barnens dag – om barnkonventionen och den digitala förlängningen i vår app MusikA, medan Musikråden i Kristianstad och Önnestad bildade referensgrupp för och deltog i konferensens Barns rätt! den 15 november på Kulturkvarteret Kristianstad.

Musikrådet och Barnens dag

Redan i december 2017 startade arbetet med den nya produktionen Barnens dag – om Barnkonventionen som tillsammans med fyra musikrådselever och en barngrupp från Maria förskola i Malmö pågår fram till premiären hösten 2018. På en kick-off för Utvecklingscentrums nya fokusområde Barns rätt presenterades hur föreställningen arbetas fram. 

Musikråden 2018 i Malmö:

 • Åk 4: Elea Dinamarca, Nora Hyseni, Ellis Persson och Vera Funke Landelius
 • Åk 7 : Dante Eriksson , Polly Ericsson och Hjördis Andersson Flodström
 • Åk  9: Devin Öh, Hayal Bustos och Vanesa Rexhiqi

Utbildare: Matilda Ericsson, skådespelare och dramapedagog, driver tillsammans med Magnus Ericsson Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn och unga.

Projektledare: Anna-Carin Fogelqvist, musiker och pedagog som sedan 2010 arbetar som projektledare för UNGA Musik i Syds Utvecklingscentrum.

Under hösten startade satsningen också upp i samverkan med barn på Maria förskola. De deltog i en manifestation kring Barnkonventionen på St Knuts torg i Malmö med anledningen av Internationella barndagen och kan även ses i filmer om barnkonventionen i förskole-appen MusikA.

Delar av Musikrådet inblandade i Barnens dag-arbetet 2018, foto: Kennet Ruona

Musikråden 2018 i Kristianstad & Önnestad

Våren 2018 startade vi tillsammans med fyra elever i åk 7, läraren Karin Mattson och Kulturkvarteret Kristianstad upp ett Musikråd på Fröknegårdskolan i Kristianstad. Under hösten samverkade vi också med Önnegårdens förskola i Önnestad där musikpedagog Agneta Almqvist arbetade tillsammans med sex femåringar. De äldre knöts under året som referensgrupp till Utvecklingscentrums konferens Barns rätt! den 15 november på Kulturkvarteret Kristianstad. De yngre barnen uppträdde även på scen denna dag, där de fick uttrycka vad de tyckte var särskilt viktigt i barnkonventionen.

Peter, Benjamin, Donarta och Ilana på Kulturkvarteret Kristianstad, foto: Kennet Ruona
Axel, Melvin, Laerke, Ebba, Max och Alfred på Kulturkvarteret, foto: Emma Eriksson
 • Alfred Persson, 5 år
 • Ebba Thuresson, 5 år
 • Laerke Hyttsten Persson, 5 år
 • Max Persson, 5 år
 • Melvin Ruus, 5 år
 • Axel Efverman, 5 år

Syfte och mål

 • Låta barnens röst höras och låta de få uttrycka vad musik och musikföreställningar kan betyda för dem.
 • Skapa musik- och teaterambassadörer som för vidare sin kunskap till pedagoger, kulturombud på skolor och klasskompisar.
 • Göra det enklare att föra en dialog via gemensamma upplevelser och referensramar.
 • Öka medvetenhet om scenkonstens betydelse och höja dess status.
 • Fånga upp barns egna tankar och upplevelser kring kultur.
 • Öka elevernas förståelse för musik.
 • Bilda en expertgrupp som kan vara med vid genrep och premiärer av våra fördjupade skapande-skola projekt och utbudsdagar och tycka till tillsammans med vuxna.

A och O

 • Projektet handlar om att fånga upp och respektera barnens egna röster tillsammans med vuxna som verkligen lyssnar. 
 • Utbildningen ska leda till att barnen får verktyg och möjlighet att träna på att uttrycka sig om musik och de känslor den väcker.
 • Barnen ska få gå på musikföreställningar, medverka i musik- och dramaworkshop samt utvärdera, diskutera, reflektera och belysa sådant de har sett och upplevt.
 • Även pedagoger deltar i samtal och workshops.

Litteraturlista

Önskekvisten – en handbok om utvärdering av teater, dans och musik, i boken presenteras modellen Önskekvisten som ett verktyg att använda när du vill prata om, och analysera närmare, konstnärlig kvalitet

Att öppna nya världar – en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, en uppdaterad version där professorn i teatervetenskap, Karin Helander, bearbetat sin originaltext om scenkonst i skolan och Camilla Ljungdahl kompletterat med en text om att uppleva och samtala om dans.

KONTAKT

anna_carin_fogelqvist

Anna-Carin Fogelqvist

Tel: + 46 (0) 705 92 52 01

Kulturcrew-komplettering

Musikrådet kan ses som en komplettering till projektet KulturCrew som vi är del av sedan 2016. Här samarbetar vi med Riksteatern Skåne och Regionteatern Blekinge Kronoberg för att ge elever från flera kommuner och skolor utbildning i ungt arrangörskap, marknadsföring och andra aspekter som rör scenkonst i skolan. KulturCrew har snabbt blivit ett uppskattat initiativ som nu sprids inte bara till fler kommuner, utan även regioner i Sverige. Om KulturCrew mestadels handlar om det som sker kring scenen, handlar Musikrådet om det som händer  den? Att utveckla lyssnandet och ge verktyg för att kunna prata mer medvetet och på djupet om musikföreställningar och andra musikaktiviteter präglar Musikrådets aktiviteter.

Bakgrund

Musikrådet startade upp som ett pilotprojekt i UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums regi januari 2017. Här samarbetar vi med dramapedagogen Matilda Ericsson från Lilla Vilda Teatern och Sorgenfriskolan i Malmö. Musikrådet bestod 2017 av 9 elever från årskurs 2, 5 och 7 som under året deltog i olika musiksammanhang, där de bland annat fick lära sig att mer medvetet se och tycka till om musikföreställningar. Under 2018 fortsätter Musikrådet med delvis nya elever och blir en del av Utvecklingscentrums fokusområde Barns rätt!

Så här beskrev Elea Musikrådet efter en första träff och en hel dags föreställningar på Barnens Scen i Malmö den 18 januari 2017:

 

Och här berättar Anna-Carin och Matilda, inför kick-off- och workshop-dagen på Sorgenfriskolan i Malmö den 26 januari 2017, lite mer: