Utveckling pågår: MUSIK 0–5 år

Utveckling pågår: MUSIK 0–5 år eller #musikitid var UNGA Musik i Syds fokusområde 2016. Då slog vårt utvecklingscentrum på stora trumman för musik i förskolan och de yngsta barnen. Satsningen mynnade ut i två stora konferensdagar om yngre barn och musik, med bland andra Lars H. Gustafsson, Gullan och Dan Bornemark, Stefan Casta och Anna Karin Sersam.

UTVECKLING PÅGÅR MUSIK 0–5 ÅR

En stor dag om små barn och musik den 9 november 2016 på Kulturkvarteret Kristianstad

LIVSVIKTIGT - TEMA KÄNSLOR

Regional inspirations- och fortbildningsdag för förskolan med tema känslor 10 november 2016 på Hässleholm Kulturhus

Tjena känslor
Resor över vatten
Rep och randigt
Gullan Bornemark
Dan Bornemark
Anna Karin Sersam
Stefan Casta