Musik för integration

Musik för integration var UNGA Musik i Syds fokusområde 2017. Under året drevs utvecklingsprojektet Bro bro breja i Kristianstads och Hässleholms kommun och två stora dagar med integrationstema arrangerades på Kulturkvarteret Kristianstad, bland annat i samarbete med Kommunala Musikskolans El sistema-satsning i Kristianstad. Kultur och integration var även temat på årets Livsviktigt i Hässleholm – vår och Riksteatern Skånes regionala fortbildningsdag för förskolan.

Film om UNGA:s integrationsår 2017

Musik för integration – erfarenhetsutbyten & inspiration

Konferens 16 november 2017 Kulturkvarteret Kristianstad

 

Världens julkalas

Bro bro breja mynnade ut i ett generöst musikkalas för unga och etablerade musikutövare på Kulturkvarteret Kristianstad.

Livsviktigt

Kultur och integration var temat för årets regionala fortbildningsdag för förskolan i Hässleholm.