Följeforskning

Följeforskning är ett samlingsbegrepp för forskning som genomförs i nära samarbete med verksamheter i utveckling. Ambitionen är att på ett mer övergripande plan sträva efter att möjliggöra en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund samtidigt som man främjar dokumentation och ytterligare spridning av erfarenheter och resultat. Sedan 2015 har två forskare från Malmö Högskola, Ylva Johansson och Camilla Löf, varit knutna till Utvecklingscentrum. Under 2017 anslöt sig en tredje till skaran: Anna Linge från Högskolan Kristianstad. Nya följeforskare har vi i David Johnson och Sverker Zadig 2019–2020.

David Johnson och Sverker Zadig

Hur sjunger vi med barn i förskolan idag? Vad har tillkommit och vad har gått förlorat? Forskarna i musikpedagog har 2019-2020 följt Unga Musik i Syds Utvecklingscentrums satsning Rösträtt- sång på förskolan i syfte att utvärdera och utveckla initiativet. Vad har de kommit fram till kring att sjunga med barn i förskoleåldern och vad händer när professionella sångcoacher möter barn och pedagoger ute i förskolorna. 

Ylva Holmberg och Camilla Löf

Under 2015 anlitade vi forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö högskola för att med utgångspunkt i vår utbudskatalog tillsammans med förskolebarn, elever och pedagoger studera normer i vårt utbud. Resultatet av studien presenterades på Utvecklingscentrums dag 2015 Normkritik och musik. Året därpå fortsatte de att studera Utvecklingscentrums verksamhet genom att följa tre utvalda produktioner. Slutsatser och resultat av deras fokusgrupper, intervjuer och observationer presenterade de på Utvecklingscentrums dag 16 november 2017 Musik för integration.

Forskaren Anna Linge

Anna Linge

Under 2017 har Anna Linge, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, följt vår Förskolepersonalkör och titta närmare på vilken inverkan den har på förskolepersonal, -barn och -miljö. Vad hon kom fram till i observationer, fokusgrupper och intervjuer med körens medlemmar presenterade hon på Livsviktigt – en årlig fortbildningsdag för förskolan på Hässleholm Kulturhus den 8 november 2017.

 

Bakgrund

Vilka är vi och vad signalerar UNGA Musik i Syd?

Under 2015 var Normkritik och musik UNGA Musik i Syds fokusområde. Vilka är vi och vad signalerar UNGA Musik i Syd? I förändringsverksamhet är det bra att börja med sig själv. Därför anlitade vi forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö Högskola för att även från ett forskarperspektiv få reda på mer om oss. Med utgångspunkt i vår utbudskatalog studerade de tillsammans med förskolebarn, elever och pedagoger normer i vårt utbud.  Resultatet av studien presenterades på konferensen Normkritik och musik – ett normkritiskt 12-timmarsrace som Utvecklingscentrum arrangerade hösten 2015.

Under 2016–2017 fortsatte Camilla och Ylva att syna UNGA Musik i Syds verksamhet, nu mer på djupet utifrån verksamheten i sig, med utgångspunkt i tre då aktuella produktioner:

  • Rep & Randigt (fokus förskola): en produktion som tagits fram inom kursen Musik i framtidens förskola, läs mer här.
  • Resor över vatten (fokus förskola): västerländsk konstmusik möter österländskt, studie av processen kring repertoarval och hur barnen upplever den utvalda musiken
  • Trumattack! (fokus skola): rytmer från hela världen gör nedslag i klassrum, studie av upplevelsen utifrån 

Syftet med studien var att synliggöra och analysera innehållsliga aspekter och normer som framträder i samband med barnkonserter, såväl ur musikernas som barnens perspektiv.

Det skedde i form av intervjuer med musiker, barn och pedagoger inför och efter konserten.

En första rapport fick vi på Utvecklingscentrums dag Utvecklings pågår! MUSIK 0–5 år den 9 november 2016. Slutresultatet presenterades på konferensen Musik för integration den 16 november 2017.

Under 2017 kopplade vi även på följeforskning på ett för oss annat viktig satsning – den på en Förskolepersonalkör i Kristianstad. Anna Linge från Högskolan Kristianstad fick uppdraget att utifrån och från ett forskarperspektiv följa och rapportera om kören, dess effekter och resultat.

Musikerna Åsa, Petter, Natalie och Ali
Musiker som det följeforskades på under 2016-2017: Åsa Thorsén Mogensen, Petter Wickman, Natalie Eriksson och Ali Sabah.
Utvecklingsprojektet Trumattack! ingick i Ylvas och Camillas studie.
Förskolepersonalkören har funnits sedan 2011 i Kristianstad och är ett av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums första utvecklingsprojekt.

Här kan du som pdf läsa och ladda ner våra tre följeforskares rapporter:

Att låta på olika sätt

Genrediversitet och kvalitetskriterier i Rösträtt

Ta del av David Johnson och Sverker Zadigs studie om Utvecklingscentrums projekt Rösträtt- sång på förskolan. 

Barock – betyder det bra rock?

Normer i Unga Musik i Syds utbudskatalog

Ta del av Camilla Löfs och Ylva Holmbergs första normkritiska studie av UNGA Musik i Syds utbudskatalog från hösten 2015.

Utveckling pågår

Normer i samband med barnkonsert

Ta del av Camilla Löfs och Ylva Holmbergs fortsatta studie av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums verksamhet genom de tre produktionerna: Rep & Randigt, Resor över vatten och Trumattack!

Musik som sprider sig

Förskolepersonalkören hos UNGA Musik i Syd

Ta del av Anna Linges studie av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums främjandeinsats för mer musik- och rytmik i förskolans verksamhet genom en personalkör i Kristianstad.