Medverkande i Barns rätt!

KONFERENCIERER

Anna-Carin Fogelqvist, utvecklingsansvarig för UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum tillsammans med elever från KulturCrew i Skåne och Musikrådet på Fröknegårdsskolan i Kristianstad

FÖRELÄSARE & WORKSHOPHÅLLARE

Åsa Ekman

Barnrättskonsult

Foto: Annacarin Isaksson

Åsa Ekman är barnrättskonsult och jobbar strategiskt och operativt med att implementera FN:s barnkonvention i offentlig verksamhet och civila samhället. Hon har även suttit 8 år i styrelsen för Rädda Barnens riksförbund och har drivit frågor om rättigheter för och med barn från ett civilsamhällesperspektiv. Hon har arbetat fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen samt utbildat tusentals barn, unga, tjänstepersoner och förtroendevalda i barnets rättigheter.

Titti Mattsson

Professor i offentlig rätt

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och undervisning inom barnrätten. Hennes intresse är särskilt barn och ungas utsatthet och samhällets ansvar att bistå barn att nå sin fulla potential enligt våra lagar och att stärka barnets bästa. Exempelvis har hon skrivit flera böcker och rapporter om barns rätt till familj, hälsa och skola. Titti har varit engagerad i barns rättigheter som expert för Barnombudsmannen.

 

Elisabeth Arnér

Forskare och författare

Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Elisabeth Arnér har en bakgrund som förskollärare och har arbetat i förskolan i sammanlagt 13 år, både som avdelningslärare och föreståndare. Därefter fortsatte hon som lärare vid lärarutbildning och har en fil.lic. i pedagogik. Här har hennes fokus kommit att ligga på barn och demokrati i förskola och skola. Hennes intresse för barns inflytande i förskola och skola har sitt ursprung bland annat i ett forskningsarbete där hon samtalade med sexåriga barn i förskolan kring deras syn på vuxna.

Agneta Almqvist

Musikpedagog

”Alla barn är viktiga” heter Agneta Almqvists projekt som hon i sex år drivit för Erikshjälpen. Här använder hon kreativa verktyg för att inspirera barn och pedagoger att arbeta med Barnkonventionen på ett vardagsnära sätt. Bland annat har hon gjort låtar för barn där varje låt grundar sig i en artikel. Med bakgrund i skolans värld och med en stark musikalisk ådra har hon arbetat med människor i alla åldrar och även med funktionsvariationer. Just nu jobbar hon inom diakonin i Svenska kyrkan och med nya Lilla Musikrådet i Önnestad.

Barbro Johansson

Docent i etnologi och forskare

Barbro Johansson är docent i etnologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap, GU. Hennes forskning rör barndom, barns delaktighet och barns plats i samhället. Hon har bland annat forskat om barn i konsumtionssamhället, barn, mat och hälsa och barns delaktighet i stadsplanering och barnbibliotek. Just nu arbetar hon med forskningsprojekt om barns delaktighet i samarbete med Nytorpskolan i Hammarkullen och Kulturförvaltningen i Göteborg samt Kulturskolan i Göteborg.

Anna Sigurgeirsdottir

Verksamhetsutvecklare

Anna Sigurgeirsdottir är verksamhetsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Hon har arbetat med ungdomspolitiska frågor i många år och tillsammans med unga och unga vuxna skapat olika forum för att göra deras röster hörda och föra dialog med beslutsfattare i kommunen kring frågor som berör dem. På kultur- och fritidsförvaltningen har hon i uppdrag att säkerställa barnets bästa i alla ärenden som ska upp i kultur- och fritidsnämnden.

Oliwer Karlsson

Inkluderingskoordinator

Oliwer Karlsson är genusvetare i grunden och inkluderingskoordinator på kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. Han har i flera år arbetat med barns rättigheter och i synnerhet att få fler barn och unga att få sina rättigheter tillgodosedda på inom offentlig förvaltning och i ideell sektor.

Erik Mjönes

Projektledare

Erik Mjönes är musiker, musiklärare och projektledare för Erikshjälpens och Göteborgs Räddningsmissions utbildnings-satsning Barnrättsäventyret – en upplevelsedag för mellanstadiet i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Här får elever, med utgångspunkt i sin egen vardag, lära sig om sina rättigheter och hur de kan tillämpas nära dem själva. I en valbar workshop ger han en närmare inblick i äventyret och dess utmaningar och berättar själv mera om utvecklade metoder och projekterfarenheter.

Milad Mohammadi

Inspiratör

Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i Sverige, där han 22 år gammal blev klar med en dubbelexamen i juridik och statsvetenskap. Med egna erfarenheter av diskriminering och utanförskap som drivkraft föreläser han om ledarskap och människans potential och utsågs 2017 till Sveriges bästa talare. Sin största dröm har han förverkligat i Järvaskolan – en framgångsrik grundskola i ett av Sveriges mest utsatta områden som har blivit ett framgångsrikt exempel och en modell för integration och mångfald.

ARTISTER

Jan-Erik Sääf

Musiker & kompositör

Foto: C Sturemark

Moomsteaterns egen huskompositör Jan-Erik Sääf är kompositör, textförfattare och musiker, född i Halmstad och utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. Hans kompositioner omfattar många olika genrer men med musikteater som röd tråd. Tidigare har han skrivit musikaler och musikteater för Malmö Opera, Östgötateatern, Riksteatern och GöteborgsOperan. Under 2018 komponerar han, i samarbete med barn i Malmö, låtarna till UNGA Musik i Syds nya produktion Barnens dag, som han även medverkar i.

MATILDA ERICSSON

Skådespelare & dramapedagog

Matilda Ericsson är utbildad skådespelare vid Göteborgs Universitet och utbildad dramapedagog vid Malmö Universitet. Sedan 1999 driver hon Lilla Vilda Teatern – en turnerande musikteater som spelar för barn och unga i södra Sverige. Förutom turnéer på förskolor och bibliotek samt specialbeställda verk och kurser till Malmö stad, skolor, företag, föreningar och kommuner, arbetar Matilda med flera projekt kring barns rätt och ungas delaktighet, bland annat som utbildare för Musikrådet på Sorgenfriskolan. Hon har även spelat in ett album om Barnkonventionen och i höst anordnar hon en Barn i världen-gala på Blå Båten i Malmö.

JOHAN WIKSTRÖM

Sångare

Foto: Kennet Ruona

Johan Wikström är uppvuxen i Leksand, där han 15 år gammal debuterade som Johannes Döparen i musikalen Godspell. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och har medverkat i musikaler på Värmlandsoperan, Malmö Opera, GöteborgsOperan och Theater des Westens i Berlin. Senast spelade han schack i rollen som Anatolij i kritikerrosade musikalen Chess på svenska på Kristianstad teater. Wallanderfilmen Hämnden och Camilla Läckbergs Predikanten är ett par av hans insatser framför kameran.

STINA ANDERSDOTTER

Musiker & sångerska

Foto: Frida Linbäcke

Stina Andersdotter är född och uppvuxen i Göteborg och jobbar som basist, kompositör och sångerska. Hon har sina musikaliska rötter inom jazztraditionen och 2015 tog hon examen från jazzmusikerprogrammet vid Musikhögskolan i Malmö. Stina spelar både kontrabas och elbas och tycker mycket om att blanda olika genrer. Hon rör sig flitigt mellan flera musikaliska stilar och har exempelvis studerat kubansk musik genom ISA i Havanna och förra året var hon på turné i Ghana med dancehall-drottningen Aurelia Dey.

Elin Waileth

Dansare & pedagog

Foto: Felicia Korman

Elin Waileth arbetar med tvärkonstnärliga projekt för scen och klassrum för alla åldrar och funktionsvariationer. Med rytmik som konstnärlig och pedagogisk metod tar hon sig an genrer där musik och dans är tätt sammankopplade. Hennes breda palett är influerad av skandinavisk folkdans, samba, västafrikanska danser och europeisk nutida dans. Sedan 2012 jobbar hon med dansduon Waileth & Bardon, ett samarbete som använder normkritisk analys för att skapa ett tryggt rum för rörelse- och ljudskapande

ANDREYA EK FRISK

Musiker & eldkonstnär

Foto: Baumgartner Photography

Andreya Ek Frisk är utbildad folk- och världsmusiker, spelar jazz och folkmusik och brinner för alla sorters dansmusik. Efter musikutbildning vid Fridhems folkhögskola och Musikhögskolan i Malmö har hen haft stort inflytande i dansduon Waileth & Bardons arbete genom att ackompanjera dansklasser och skapa musik för dansstycken samt metodutvecklat och turnerat med föreställningen DansDansDans. Hen har även som slagverkare turnerat med bland andra Tomás Jimeno och Emil Sjunnesson i projektet Trumattack.

Johanna Sevä

Jojkare & renskötare

Foto: Lovisa Fey

Johanna är jojkare, kompositör och renskötare, född i Tuolpukka och verksam i Sápmi. Hon har studerat vid Sámi Allaskuvlla i Kautokeino och är nu hos UNGA Musik i Syd aktuell med föreställningen En samisk saga. Här väver hon tillsammans med medmusikern Love Kjellsson in sina renskötarupplevelser i musiken och i synnerhet jojken med budskap som våga ta plats, oavsett bakgrund, och låt din kultur och religion leva, ditt modersmål talas.

Love Kjellsson

Musiker & kompositör

Foto: Lovisa Fey

 
Love Kjellsson är musiker, konstnär och kompositör, född i Rörum, Skåne, men verksam över hela Sverige och utomlands. Efter studier vid Malungs folkhögskola och Stockholms Dramatiska Högskola, frilansar han som musiker, men arbetar även med teater och cirkus. Sedan 2011 ingår han med Johanna Sevä och är tillsammans med henne aktuell med konserten En samisk saga som turnerar med UNGA Musik i Syd 2018 och 2019.

VI MEDVERKADE OCKSÅ

Stora musikrådet

Fröknegårdsskolan, Kristianstad

Foto: Kennet Ruona

Peter Preisz, Benjamin Hansson, Donarta Voca och Ilana Al-Jumali bildar Musikrådet på Fröknegårdsskolan i Kristianstad och har i Barns rätt engagerats som en referensgrupp som, utifrån sin horisont, fått tänka till om programmet och vad vi vuxna bör prioritera denna dag och gällande Barnkonventionen i stort.

Mellan musikrådet

Sorgenfriskolan, Malmö

Foto: A-C Fogelqvist

Ellis Persson, Nora Hyseni, Elea Dinamarca och Vera Funke Landelius har med dramapedagogen Matilda Ericsson och kompositören Jan-Erik Sääf varit med och tagit fram den nya föreställningen Barnens Dag – om Barnkonventionen. Tillsammans utgör de en utvald grupp ur Musikrådet som UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum startade upp på Sorgenfriskolan 2017.

Lilla musikrådet

Önnegårdens fsk, Önnestad

Femåringarna Axel Efverman, Melvin Ruus, Laerke Hyttsten Persson, Ebba Thuresson, Max Persson, och Alfred Persson från Önnegården förskola i Önnestad var tillsammans med musikpedagogen Agneta Almqvist med och sjöng ett par låtar om vad de tyckte var viktigt att lyfta ur FN:s barnkonvention. De har också fått tycka till om vad UNGA Musik i Syd ska presentera under deras Familjelördagar på Kulturkvarteret Kristianstad, bland annat.

KulturCrew

Skåne (Kävlinge & Simrishamn)

KulturCrew startade som ett samarbetsprojekt, efter dansk modell, mellan Riksteatern Skåne, UNGA Musik i Syd och kommuner i sydvästra Skåne, med stöd från Region Skåne och sprider sig nu vidare upp i landet. Ungt arrangörskap genom samarbete, kunskap/utbildning, kulturaktivitet och delaktighet är vad KulturCrew handlar om. Här möjliggör vi för fler unga att bli delaktiga i kulturupplevelser och Skapande skola. 

Nosabyskolan

Bild- och formklasserna

Nosabyskolan i Kristianstad har profilklasser som arbetar tematiskt med bilden i centrum. Eleverna har upp till tre timmar bild i veckan och arbetar fördjupande med klassiska och moderna tekniker inom två- och tredimentionellt skapande och pedagogiska bilder. Valet att arbeta med pedagogiska bilder i de teoretiska ämnena bygger på att kunskapen ska befästas genom att läsa, lyssna, skriva och skapa i lärandet. När eleverna lär genom sitt intresse består kunskapen.

DAGENS LIVEAKTER

Barnens dag, foto: Kennet Ruona

Barnens dag

Om Barnkonventionen

Barn har rätten att ta plats eller inte bli störda. Och idag ska de synas och höras så det sprakar och dånar. Hela vägen till Kiruna och New York. Ja ända till månen.

Raderna är från en nyskriven låt av kompositören Jan-Erik Sääf och föddes i mötet med Musikrådseleverna Tristan, Nora, Elea och Vera vid Sorgenfriskolan i Malmö. De är också upptakten till denna splitternya föreställning som på ett lekfullt sätt, med både barns delaktighet och musikens hjälp, berättar om Barnkonventionens olika artiklar. Berättelser och tankar väcks genom sångerna. Frågor som ställs är: Vad är det att vara barn? Skiljer det sig från att vara vuxen? Hur då? 

Medverkande: Johan Wikström, Jan-Erik Sääf, Stina Andersdotter

Musik i Rörelse, foto: Kennet Ruona

Musik i Rörelse

Artikel 23

En svängig elgitarr, en rasslande tamburin och snurriga, busiga rörelser – multi-instrumentalisten Andreya Ek Frisks jazziga folk- och världsmusik i kombination med dansaren Elin Waileths trollbindande upptäckar- och vägledarförmåga bjuder på en virvlande resa. Här får var och en utforska dansen i sin kropp och tillsammans hitta dansen för dagen. Vad det blir och hur det ser ut beror på vem som deltar. Efter varje deltagares förmåga, förflyttar vi oss i rummet på alla möjliga sätt i ett fyrflätat samspel mellan rytmik och musik, individ och grupp. 

Medverkande: Elin Waileth, Andreya Ek Frisk

En samisk saga med Moavi

En samisk saga

Artikel 30

Visst pratar vi i södra Sverige ofta mångfald, men hur ofta blickar vi norrut? Med bilder på milsvida snölandskap, kristallklara stjärnhimlar och norrsken, med traditionell jojk och ett ordlöst sagoberättande, får vi en glimt in i det nordligaste Sverige, insvept i en suggestiv och normbrytande musikupplevelse. I Johanna Sevä och Love Kjellson möts Rörum och Tuolpukka och gränsen mellan det som vi kallar svensk folkmusik och jojk suddas ut. Instrument och ljudeffekter, som tydligt kopplar handling med ljud (såsom slagen på en trumma) kontrasteras mot flytande ljudlandskap, skapade av elgitarr och dess effekter.

Medverkande: Johanna Sevä, Love Kjellsson