Mitt i Rytmiken

Fortbildning i rytmik för förskolepedaoger

Kan musik vara mer än ”bara” musik? Kan den skapa kommunikation människor emellan? Kan vi lära annat genom musik? Kan musik förmedla budskap, erfarenheter och känslor? Rytmikpedagogerna Ulrika Lorentzi och Ann-Krestin Vernersson erbjuder en fortbildningsdag för er som arbetar med barn i förskoleåldrarna och som är nyfikna på att lära sig mer om musikens möjligheter genom såväl möten, sång, improvisationer och rörelser som analys och reflektion.

 

Om oss

Ulrika Lorentzi

Rytmik- och cellopedagog. Ulrika har under lång tid musicerat ute på förskolor tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar. Ulrika undervisar barn och ungdomar (6–19 år) i cello, kontrabas och stråkorkester på Kulturskolan i Lomma kommun. Ulrika är dessutom projektledare för Ulrikas smålåtar, samt undervisar vid Musikhögskolan i Malmö. ulrikassmalatar.se

 

Ann-Krestin Vernersson

I 40 år har Ann-Krestin undervisat och utbildat musiklärare och Rytmikpedagoger vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. Ann-Krestin har även undervisat inom kultursektorn, på gymnasier och folkhögskolor, samt med barn och ungdomar. annsticklin.se

FORTBILDNING

Förskolepedagoger

KONTAKT

Annika Johansson
0708-20 58 83
annika.johansson@musikisyd.se

FAKTA

Målgrupp: förskolepedagoger
Period: hösttermin 17,  vårtermin 18
Max deltagare: 15
Lokal: rum eller sal med fri golvyta
Speltid: 2,5 timme
Bygg-/rivtid: 60/30 minuter
Pris: 7 000 kronor

HANDLEDARE

Ulrika Lorentzi, rytmik- och cellopedagog, projektledare och låtskrivare
Ann-Krestin Vernersson, professor emerita och författare