Spela för UNGA

Har du eller din grupp ett musikprogram som riktar sig till barn och unga? Vill du ingå i UNGA Musik i Syds utbud? Under 2017 testade vi nytt och hänvisade alla frilansmusiker till en intresseanmälan via ett webbformulär i stället för till våra olika producenters respektive mejlboxar. Syftet var att få ett mer tillgängligt och öppet tillvägagångssätt. Formuläret var öppet fram till den 25 september 2017 och vi fick in ett 100-tal intresseanmälningar från Sverige och Danmark den vägen. Samtliga var med i den urvalsprocess som pågick under hösten. 

Natalie Eriksson och Ali Sabah i föreställningen Resor över vatten

Stort tack för alla bidrag! Våra producenter kontaktar endast de musiker som ingår i produktioner som de är intresserade av. Har du fått en bekräftelse på din anmälan men inte hört av oss efter vecka 45, innebär det att du inte kom med denna gång. Vi hoppas att du söker igen nästa vår!

SÅ HÄR GICK DET TILL 2017:

31 maj–15 september: anmälan är öppen, länk sprids via vårt nyhetsbrev och våra sociala mediekanaler.

Vi behöver veta att du finns

Frilansmusiker över hela landet bjuds in att anmäla sitt intresse. I formuläret efterfrågas information och länkar till eget material som våra producenter behöver för att kunna göra en första bedömning. 

På grund av vårt geografiska läge har musiker baserade i Öresundsregionen större chans att komma med i vårt utbud, men det utesluter inte att produktioner från andra regioner eller våra grannländer kan tas med i urvalsprocessen. Faktorer som relevans, innehåll, kvalitet och årlig finansiering avgör.

Kriterier:

  • Du är riktigt bra på att sjunga eller spela ditt instrument 
  • Du är genuint intresserad av att spela för barn och unga
  • Din produktion ska vara angelägen för en ung publik och utgå från den i tilltal, form och innehåll
  • Fokus bör ligga på musiken, önskvärt är att minst 60 procent av föreställningens innehåll ska vara musikaliska inslag
  • Du måste vara tillgänglig på telefon/e-post under urvals- och katalogprocessen och kunna uppträda på våra utbudsdagar: 23–24 januari om skolproduktion, 6–7 mars om förskoleproduktion

Så här maximerar du dina chanser:

  • Produktionen har en genomtänkt idé
  • Den har konstnärliga och nytänkande kvaliteter
  • Aspekter som mångfald, jämställdhet och tillgänglighet beaktas i utförandet
  • Produktionen har testats på målgruppen 

Omvärldsanalys och urval

Våra producenter jobbar löpande hela året med att titta på mer eller mindre färdiga produktioner som kan vara intressanta att lyfta in i vårt utbud. De tar också löpande del av de intresseanmälningar som inkommit för statuskoll och omvärldsanalys. 

I november träffas producenterna för att fatta beslut om hur vårt nästa utbud ska se ut. Då görs ett slutligt urval som de i förhållande till utbudet som helhet diskuterar och resonerar kring. Producenterna kontaktar endast de musiker som ingår i produktioner som de är intresserade av.

Har du fått en bekräftelse på din anmälan och inte hört av oss efter vecka 45, innebär det att du inte kom med denna gång. Men vi hoppas du söker igen eller kanske har möjlighet att gå vår kurs Musik i framtidens förskola?

För dig som kommit med

November–januari: katalogproduktion, kontakt och informationsutbyte musiker, producenter och kommunikatörer emellan

23 januari: inför-utbudsdag, förberedelser och soundcheck på Palladium Malmö

24 januari: utbudsdag skola och Skapande skola, Palladium Malmö

6 mars: inför-utbudsdag, förberedelser och soundcheck på Palladium Malmö

7 mars: utbudsdag förskola och yngre barn, Palladium Malmö

Höstterminen 2018 och/eller vårterminen 2019: en eller flera turnéveckor i Skåne och/eller Kronoberg

 

MUSIKA

Ladda ner vår förskole-app MusikA - ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan.

Kompatibel med Android-plattor och telefoner, iPad, iPhone och iPod touch, version iOS 8.0 eller senare.

 

FÖLJ OSS

På Facebook och Instagram berättar vi om allt vi gör.

SE OSS

Klipp från utbudsdagar, konserter, seminarier, utvecklingsprojekt och mycket annat.

LYSSNA

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! - Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram.

Mejla oss på lilla_a@musika.se 
HÖR AV DIG

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör.