Spela för UNGA

Har du eller ditt band en konsert, workshop eller liknande som riktar sig till barn och unga? Vill du ingå i UNGA Musik i Syds utbud och turnera med oss? Numera hänvisar vi alla frilansmusiker till en intresseanmälan via ett webbformulär i stället för till våra olika producenters respektive mejlboxar. Syftet är att få ett mer tillgängligt och öppet tillvägagångssätt.

Urvalsprocessen är nu avslutad och denna omgång. Tack alla för visat intresse!
Sök gärna igen. Nästa ansökningsperiod är 15 maj– 15 oktober.

Natalie Eriksson och Ali Sabah i föreställningen Resor över vatten
Ur Resor över vatten med Natalie Eriksson och Ali Sabah

SÅ HÄR GÅR DET TILL 2018:

31 maj–10 oktober: anmälan öppen, länk sprids via nyhetsbrev och sociala medier

Vi behöver veta att du finns

Frilansmusiker över hela landet bjuds in att anmäla sitt intresse. I formuläret efterfrågas information och länkar till eget material som våra producenter behöver för att kunna göra en första bedömning. 

På grund av vårt geografiska läge har musiker baserade i Öresundsregionen större chans att komma med i vårt utbud, men det utesluter inte att produktioner från andra regioner eller våra grannländer kan tas med i urvalsprocessen. Faktorer som relevans, innehåll, kvalitet och årlig finansiering avgör.

Kriterier:

  • Du är riktigt bra på att sjunga eller spela ditt instrument 
  • Du är genuint intresserad av att spela för barn och unga
  • Din produktion ska vara angelägen för en ung publik och utgå från den i tilltal, form och innehåll
  • Fokus bör ligga på musiken, önskvärt är att minst 60 procent av föreställningens innehåll ska vara musikaliska inslag
  • Du måste vara tillgänglig på telefon/e-post under urvals- och katalogprocessen och kunna uppträda på våra utbudsdagar.

Så här maximerar du dina chanser:

  • Produktionen har en genomtänkt idé
  • Den har konstnärliga och nytänkande kvaliteter
  • Aspekter som mångfald, jämställdhet och tillgänglighet beaktas i utförandet
  • Produktionen har testats på målgruppen 

Omvärldsanalys och urval

Våra producenter jobbar löpande hela året med att titta på mer eller mindre färdiga produktioner som kan vara intressanta att lyfta in i vårt utbud. De tar också löpande del av de intresseanmälningar som inkommit för statuskoll och omvärldsanalys. 

I oktober/november träffas producenterna för att fatta beslut om hur vårt nästa utbud ska se ut. Då görs ett slutligt urval som de i förhållande till utbudet som helhet diskuterar och resonerar kring. Producenterna kontaktar endast de musiker som ingår i produktioner som de är intresserade av.

Har du fått en bekräftelse på din anmälan och inte hört av oss efter vecka 45, innebär det att du inte kom med denna gång. Men vi hoppas du söker igen eller kanske har möjlighet att gå vår kurs Musik i framtidens förskola?

Datum för utbudet 2019-2020

November–januari: katalogproduktion, kontakt och informationsutbyte musiker, producenter och kommunikatörer emellan

Delta gärna i vår workshop-dag för Skapande skola och förskola den 23 januari, 2019 på Kulturkvarteret Kristianstad.

5 mars: inför-utbudsdag, förberedelser och soundcheck på Palladium Malmö

6 mars: utbudsdag förskola och skola, Palladium Malmö

Höstterminen 2019 och/eller vårterminen 2020: en eller flera turnéveckor i Skåne och/eller Kronoberg

Eventuellt blir det en Skapande skola-dag till i november, detta meddelas i oktober!

 

MusikA

Ladda ner vår app MusikA – ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan. Funkar på padda och telefon, Apple och Android.

Följ oss

På Facebook och Instagram berättar vi mer löpande om allt vi gör. På Youtube finns vi som en spellista på Musik i Syds YouTube-kanal

Lyssna

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! – Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram. Vi finns även på Soundcloud i konton som skapats inom projekt som Imagine Hack och Bro bro breja.

Solisten

Imaginehack

Aspvillan

 

Hör av dig

Mejla oss på lilla_a@musika.se

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör. Mejla oss på lilla_a@musikisyd.se.