Resonans

RTEmagicC_resonans_webb 

Program 1: Skriva är guld
Program 2: Mattedetektiverna

 

Skriva är guld

Hitta dina guldkorn där du minst anar det

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. I denna workshop får eleverna möjlighet att utforska språket och träna på skrivandet både individuellt och i grupp med hjälp av musik. Syftet är att ge nya verktyg och skapa lust att skriva. Målet är att eleverna får nya perspektiv på berättande och konkret erfarenhet av att komponera en egen text.

Skriva är guld är upplagt så här:
Workshopen ger grunder i att Finna, Formulera och Förädla ett textmaterial med hjälp av musik, ord och bild. Vi arbetar med kreativa skrivövningar för att komma igång, väljer guldkornen och bearbetar sedan materialet till en låttext med vers och refräng. Som avslutning sätter Caroline musik till den färdiga texten. Vi summerar dagens arbete där vi delar erfarenheter och tankar kring språk och musik.

 

Eget skapande:
• Med inspiration från musikens värld får eleverna skapa texter i nuet.
• Använda egna upplevelser, intryck och betraktelser som frön till unika berättelser.
• Genom eget skapande undersöka hur uttryck som musik och text kan samspela med varandra.

 

Målet är att alla elever ska:
• Få möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 
• Prova på att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
• Genom musikalisk gestaltning kombinera uttrycksformer.
• Prova på att på olika sätt bearbeta egna texter till innehåll och form.
• Få möjlighet att ge och ta emot respons på texter.

Detta program kan med fördel kopplas till ämnena:
• Svenska
• Musik
• Engelska
• Moderna språk

 

Övrigt:
Före vårt besök på skolan, har vi kontakt med läraren för att tillsammans kunna utgå från elevernas behov och aktuella utmaningar.

Under rubriken Resonans arbetar Marika Kajo (teaterpedagog och civilingenjör) och Caroline Leander (pianist, sångerska och kompositör) med att, via improvisation få tillgång till sitt eget tänkande, språk och uttryck.

 

Mattedetektiverna 

Matematik är inget isolerat ämne utan
finns runtomkring och inuti oss.
Konsten är att se världen med nya ögon – med matteglasögon!
”Det var en fyrkantig typ!” ”Delad glädje är dubbel
glädje”.

 

Matematiken ska ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. I denna workshop ges eleverna nya ingångar till matematiken och utvecklar sitt matematiska ordförråd. Eleverna får ta rollen som detektiver med sikte på matematiska fynd när Marika berättar en historia. Vad hittar de för objekt, aktiviteter och matematiska adjektiv? Genom improvisation, musik och drama
ges eleverna alternativa vägar till lärande.

 

Så här är det upplagt
Tillsammans med eleverna göra vi en tankekarta med matematiska bilder, ordspråk, associationer och uttryck i vardagen kring rum, tid och vikt samt deras samband och relationer. Eleverna får ta rollen som detektiver med sikte på matematiska fynd när Marika berättar en historia.

I mindre grupper skapar eleverna sedan en Storyboard med tre bilder för en egen ”film”. Det var en gång… Så en dag … Sedan den dagen…
Det var en gång – startpunkten improviseras fram utifrån orden från Marikas berättelse. Scenen gestaltas som en stillbild.

Vilken genre ska det vara? Caroline låter musiken samspela med den matematiska förändringen.
Sedan den dagen – slutscen – vad hände sen? Hur slutar historien? Varje grupp skapar sina slutscener i lekfull anda, som Caroline improviserar musik till. Den färdiga ”filmen” får slutligen sin storslagna titel – precis som på bio.

 

Eget skapande
Genom drama och musik får eleverna prova nya ingångar till matematiken och utveckla det matematiska ordförrådet.
Genom att tillämpa metoder från improvisation, musik och drama ges eleverna alternativa vägar till lärande.
Eleverna får med hjälp av matematiken organiseras och dramatisera en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 

Målet är att alla elever ska
• Utveckla elevens matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer och skapa förståelse för samband och förändringar.
• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
• Se samband mellan proportionalitet och procent samt förändringar med hjälps av drama och musik.
• Undersöka symmetri i vardagen och i konsten.
• Genom eget skapande undersöka matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Detta program kan med fördel kopplas till ämnena
• Matematik
• Svenska


Övrigt

Före vårt besök på skolan, har vi kontakt med läraren för att tillsammans kunna utgå från elevernas behov och aktuella utmaningar.

 

CL_MK_3Om oss 

 

Caroline Leander är pianist, sångerska och kompositör som bland annat arbetar med musik till teater och dans. Hon har gett ut fem album med sina egna låtar och skriver också till andra artister. Hon skrev musik och text till Skapande Skola projektet “Flygande toner och tankar” i Staffanstorps kommun.

 

Marika Kajo är teaterpedagog och utvecklar grupper i kreativ kommunikation med tillämpning av Storytelling och metoder från improvisationsteater. Hon inspirerar grupper att finna guldfynd i sina egna berättarskatter. Marika har arbetat med teater i skolor inom Skånsk skoltjänst inom Region Skåne.

 

 

 

 

 

Pressbild

Resonans-press (jpg) (FOTO: Peggy Eklöf, 29 Media)

Resonans-webb (jpg) (FOTO: Peggy Eklöf, 29 Media)

Fakta

Mattedetektiverna
Målgrupp: åk 3–5
Antal elever: max 15 elever/workshop
Tid: 100 min
Pris: 6.500 kr inkl. resor exkl. moms för två workshops (en klass). Vid beställning av fler workshops på samma skola och under samma vecka kostar det 6.000 kr två workshops (en klass) inkl. resor exkl. moms. 
Ev. tillkommer logi.

 

Skriva är guld

Målgrupp: åk 7–9
Antal elever: halvklass
Tid: 100 min
Pris: 6.500 kr inkl. resor exkl. moms för två workshops (en klass). Vid beställning av fler workshops på samma skola och under samma vecka kostar det 6.000 kr för två workshops (en klass) inkl. resor exkl. moms. Ev. tillkommer logi.

 

 

Producent:
Annika Johansson
0708-20 58 83 • annika.johansson@musikisyd.se