Om Unga Musik i Syd

unga_utbudsdagar

Vad är UNGA Musik i Syd?

UNGA Musik i Syd är Musik i Syds barn- och ungaverksamhet. Vi ser till att så många barn som möjligt i Skåne och Kronoberg får möta skickliga musiker och höra all sorts musik. Via ett producentteam samlar och nyproducerar vi musikprogram för förskolor, skolor, Skapande skola, offentliga scener och festivaler. Vi skapar också speltillfällen för unga musiker så att de själva kan stå på scen. Sedan 2010 driver vi en omfattande utvecklande verksamhet via vårt utvecklingscentrum. Här kopplar vi på forskning, headhuntar nya musiker och jobbar mycket med digitalisering. 

Lite längre om UNGA

UNGA Musik i Syd är en del av Musik i Syd – en av södra Sveriges största musikinstitutioner. Vi är verksamma i Skåne och Kronoberg med ett regionalt uppdrag att se till så att barn och unga, under hela sin uppväxt, får uppleva levande musik.

I samarbete med professionella musiker och lokala arrangörer samlar och producerar vi musikprogram för förskolor och skolor och en rad offentliga spelplatser, som konsertsalar, bibliotek, möteslokaler och festivaler. Varje år väljer vi ett nytt och varierat musikutbud med kraft att stimulera fantasi, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Utbudet presenterar vi i vår utbudskatalog och i kortare utdrag på scen under våra utbudsdagar. (Läs mer under fliken ”Beställa” under UNGA i menyn här på vår hemsida.)

En annan viktig del av vår verksamhet handlar om att skapa tillfällen för barn och unga musikutövare att stå på scen inför publik, med eller utan mer etablerade musiker. Det gör vi till exempel inom ramen för Det stora konsertkalaset eller musiktävlingen Imagine. (Läs mer under fliken ”För unga musiker” under UNGA.)

Beställa produktioner

Här kan du se vilka musikprogram vi erbjuder hösten 2017 och våren 2018. Alla våra produktioner hittar du också i vår webbkatalog här: www.musikisyd.se/bestalla

Många barn och genrer

Drygt 80 000 barn får varje år uppleva våra program. Varje år ger vi omkring 1 500 konserter. I fjol kollade vi upp hur många produktioner vi hade ute på turné bara under oktober månad i Skåne och Kronoberg och räknade till 227 konserter för totalt 19 000 barn. Genremässigt fanns allt från jazz, beatbox, urtidsljud, streetdance, stråkkvartett, konstmusik, barnvisa, folkopera, klezmer, pop, arabisk-svensk, nordisk och irländsk folkmusik till ren och skär rock’n’roll representerat.

trumma_hand

Ett utvecklingscentrum

År 2010 startade vi vårt regionala utvecklingscentrum. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken. Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg.

Två fasta ensembler

Våra båda ensembler – Ensemble Mare Balticum och Musica Vitae – har båda en bred och etablerad verksamhet för barn och unga. Läs mer om dem på deras egna hemsidor.

 

""

Ensemble Mare Balticum är Sveriges enda fast anställda ensemble för tidig musik. Under snart 30 år har de gett konserter för både barn och vuxna, hela tiden med hög konstnärlig kvalitet. I ensemblen ingår: Fredrik Persson, Stefan Wikström, Ute Goedecke, Per Mattsson, Dario Losciale och Tommy Johansson.

musicavitae300x255

Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde lyssnaren. Med stringent elegans hanterar de 15 stråkarna konstmusikens alla världar. Här ryms barock och romantik likväl som modernism och samtida musik från olika genrer.

Viktiga händelser 2017

 • Musik för integration är vårt fokusområde detta år, bland annat med vårt eget utvecklingsprojekt Bro bro breja, som 2018 ska koppla till det nationella Arvsfondsprojektet Songlines och samverka med flera andra aktörer. Syftet är att bygga broar så att vi som institution blir bättre på att i vår verksamhet även inkludera nyanlända svenskar.
 • Musik och samvete, 14 februari Stockholm Konserthus, en eftermiddag med seminarier och samtal där fokus ligger på musik och socialt ansvar. Annika Johansson och Marika Yamoun från UNGA Musik i Syd deltar.
 • Musik Direkt kick-off på Arena 305 den 5 februari och delfinalssäsong i Skåne och Kronoberg hela februari med Regionsfinal på Kulturkvarteret Kristianstad den 19 mars.
 • Nationellt barn- och ungaproducentmöte i Blekinge den 31 maj–2 juni.
 • YAMSession, Porto, Portugal 4–6 september.
 • PRIO 0–18 barnkulturkonferens och festival 6–8 september arrangerad av Kultur i Väst i Göteborg och UNGA Musik i Syd deltar.
 • Livsviktigt en årlig fortbildningsdag för förskolan som arrangeras i samarbete med nätverket UKNO (Ung Kultur NordOst) den 8 november på Kulturhuset Hässleholm.
 • Musik för integration är rubriken på vårt utvecklingscentrums dag den 16 november och den 3 december avslutar vi Bro bro breja med julkalas. Både seminariet sker på Kulturkvarteret Kristianstad.

 

Mål och visioner

 • Vi vill verka för att alla barn i Skåne och Kronoberg regelbundet får uppleva levande musik i form av väl genomtänkta, professionellt utförda och varierade musikföreställningar.
 • Vi vill främja ett rikt och inkluderande musik- och kulturliv för barn och unga och aktivt arbeta för fler musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet.
 • Vi vill öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet och vårt utbud.
 • Vi vill genom utbildning och fortbildning, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt skapa fler högkvalitativa musikproduktioner för barn och unga.
 • Vi vill lyfta fram, stödja och främja engagerade och kompetenta musiker som brinner för att spela för barn och unga.
 • Vi vill med musiken i centrum och genom gränsöverskridande samarbeten med det fria musiklivet och andra kulturinstitutioner kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud.

 

MUSIKA

Ladda ner vår förskole-app MusikA - ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan.

Kompatibel med Android-plattor och telefoner, iPad, iPhone och iPod touch, version iOS 8.0 eller senare.

 

FÖLJ OSS

På Facebook och Instagram berättar vi om allt vi gör.

SE OSS

Klipp från utbudsdagar, konserter, seminarier, utvecklingsprojekt och mycket annat.

LYSSNA

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! - Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram.

Mejla oss på lilla_a@musika.se 
HÖR AV DIG

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör.