Om Unga Musik i Syd

unga_utbudsdagar

Vad är UNGA Musik i Syd?

UNGA Musik i Syd är Musik i Syds barn- och ungaverksamhet. Vi ser till att så många barn som möjligt i Skåne och Kronoberg får möta skickliga musiker och höra all sorts musik. Via ett producentteam samlar och nyproducerar vi musikprogram för förskolor, skolor, Skapande skola, offentliga scener och festivaler. Vi skapar också speltillfällen för unga musiker så att de själva kan stå på scen. Sedan 2010 driver vi en omfattande utvecklande verksamhet via vårt utvecklingscentrum. Här kopplar vi på forskning, headhuntar nya musiker och jobbar mycket med digitalisering. 

Lite längre om UNGA

UNGA Musik i Syd är en del av Musik i Syd – en av södra Sveriges största musikinstitutioner. Vi är verksamma i Skåne och Kronoberg med ett regionalt uppdrag att se till så att barn och unga, under hela sin uppväxt, får möta musiker och uppleva levande musik inom alla genrer i sin vardag.

I samarbete med professionella musiker och lokala arrangörer samlar och producerar vi musikprogram för förskolor och skolor och en rad offentliga spelplatser, som konsertsalar, bibliotek, möteslokaler och festivaler. Varje år väljer vi ett nytt och varierat musikutbud med kraft att stimulera fantasi, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Utbudet presenterar vi från 2018 endast på webben och i kortare utdrag på scen under våra utbudsdagar. (Läs mer under flikarna ”Till webbkatalogen” eller ”Spela för UNGA”.)

En annan viktig del av vår verksamhet handlar om att skapa speltillfällen för barn och unga musikutövare att stå på scen inför publik, med eller utan mer etablerade musiker. Det gör vi till exempel inom ramen för Det stora konsertkalaset, musiktävlingen Imagine, Barn- och ungdomsstämmor och andra folkmusiknätverk samt kultur- och integrationsprojektet Songlines. (Läs mer under fliken ”För unga musiker” under UNGA.)

Beställa produktioner

Här kan du se vilka musikprogram vi erbjuder vår 2018 och framåt. Nya skolutbudet blir klart i januari, förskoleutbudet först i februari. Se hela webbkatalogen på www.musikisyd.se/unga/katalog.

Många barn och genrer

Drygt 80 000 barn får varje år uppleva våra program. Under 2017 kom vi upp i drygt 2 000 konserter. Genremässigt fanns allt från jazz, beatbox, urtidsljud, streetdance, stråkkvartett, konstmusik, barnvisa, folkopera, klezmer, pop, arabisk-svensk, nordisk och irländsk folkmusik till ren och skär rock’n’roll representerat. Under 2018 har minoriteter som tema och i vårt nya utbud finns samiskt, finskt och jiddisch representerat.

trumma_hand

Ett utvecklingscentrum

År 2010 startade vi vårt regionala utvecklingscentrum. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken. Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg.

Två fasta ensembler

Våra båda ensembler – Ensemble Mare Balticum och Musica Vitae – har båda en bred och etablerad verksamhet för barn och unga. Läs mer om dem på deras egna hemsidor.

 

""

Ensemble Mare Balticum är Sveriges enda fast anställda ensemble för tidig musik. Under snart 30 år har de gett konserter för både barn och vuxna, hela tiden med hög konstnärlig kvalitet. I ensemblen ingår: Fredrik Persson, Stefan Wikström, Ute Goedecke, Per Mattsson, Dario Losciale och Tommy Johansson.

musicavitae300x255

Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde lyssnaren. Med stringent elegans hanterar de 15 stråkarna konstmusikens alla världar. Här ryms barock och romantik likväl som modernism och samtida musik från olika genrer.

Viktiga händelser 2018

 • Barns rätt! heter vårt fokusområde detta år. Barnkonventionen blir en röd tråd med teman som barns delaktighet och inflytande, men också minoriteter i Sverige. Utvecklingscentrum tar fram en nyskriven musikal som ska handla om Barnkonventionen under rubriken Barnens dag och i vårt nya skolutbud finns jiddisch, samiska och finska representerat.
 • Fjolårets fokusområde Musik för integration lever förstås vidare, bland annat genom Arvsfondsprojektet Songlines, som går ut på att samverka vitt och brett med andra aktörer. Här fortsätter vi att bygga broar så att vi som institution blir bättre på att i vår verksamhet även inkludera nyanlända och invandrade svenskar.
 • Utbudsdag för skola & Skapande skola på Palladium Malmö den 24 januari.
 • Norrbottensmusiken står värdar för årets första nationella barn- och ungaproducentmöte inom nätverket YAM Sweden den 31 januari–1 februari. Minoriteter är ett tema och ett heldagsbesök på Jokkmokks marknad. UNGA Musik i Syd och Utvecklingscentrum deltar.
 • Musik Direkt heter numera Imagine! Viktiga datum är kick-offerna på Arena 305 i Malmö den 2 februari och den 8 mars på Bergendahlska Gården i Växjö. Lokala uttagningar blir det 10-11 februari i Malmö, 10 mars i Växjö och 18 mars i Kristianstad. Regionsfinalen äger rum på Kulturkvarteret Kristianstad den 25 mars.
 • Utbudsdag för förskolan & yngre barn på Palladium Malmö den 7 mars.
 • Barns rätt! är även rubriken på vårt utvecklingscentrums dag den 15 november då det blir heldagskonferens med Barnkonventionen som tema på Kulturkvarteret Kristianstad.

Mål och visioner

 • Vi vill verka för att alla barn i Skåne och Kronoberg regelbundet får uppleva levande musik i form av väl genomtänkta, professionellt utförda och varierade musikföreställningar.
 • Vi vill främja ett rikt och inkluderande musik- och kulturliv för barn och unga och aktivt arbeta för fler musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet.
 • Vi vill öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet och vårt utbud.
 • Vi vill genom utbildning och fortbildning, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt skapa fler högkvalitativa musikproduktioner för barn och unga.
 • Vi vill lyfta fram, stödja och främja engagerade och kompetenta musiker som brinner för att spela för barn och unga.
 • Vi vill med musiken i centrum och genom gränsöverskridande samarbeten med det fria musiklivet och andra kulturinstitutioner kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud.

 

MUSIKA

Ladda ner vår förskole-app MusikA - ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan.

Kompatibel med Android-plattor och telefoner, iPad, iPhone och iPod touch, version iOS 8.0 eller senare.

 

FÖLJ OSS

På Facebook och Instagram berättar vi om allt vi gör.

SE OSS

Klipp från utbudsdagar, konserter, seminarier, utvecklingsprojekt och mycket annat.

LYSSNA

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! - Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram.

Mejla oss på lilla_a@musika.se 
HÖR AV DIG

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör.