Info & material

Här ska du hitta allt du behöver inför, under och efter musikerbesöket/konserten. Saknar du något? Kontakta marika.yamoun@musikisyd.se

Pressbilder

Pressbilder på våra produktioner

Affischer

Affischer från aktuellt utbud

Artistfilmer

Vem kommer på besök?
Se videohälsningar från våra artister här.

För pedagoger

En app, pedagogiska handledningar, information om Kulturcrew med mera

 

Kort info

Priser

Alla priser i våra subventionerade program är exklusive 25 procent moms men inklusive resor och logi.

Priserna gäller i Skåne och Kronoberg. För konserter utanför regionen fastställs pris i överenskommelse med producenten.

Vi skiljer på tre typer av program med olika pris: 

  • Konserter för förskola/skola, projekt och temadagar – dagtid under vardagar. Dessa musikprogram får ej beläggas med entré.
  • Offentliga familjekonserter för allmänheten står det fritt för arrangören att entrébelägga.
  • Skapande skola eller Skapande förskola – dessa program subventioneras redan från statligt håll via Kulturrådet och därför inte av oss. Om högre priser så är det för att vi här anger vad produktionerna faktiskt kostar, utan våra regionala subventioner. Se oss här endast som en resurs som hjälper till att utforma, sprida och för beställare förenkla så att så många barn som möjligt i våra båda regioner kan få tillgång till levande musik och starka musikupplevelser. Om Skapande (för)skola så kan även kostnader för resor och logi tillkomma.

Beställa

Fyll i webbformuläret som du hittar på webbkatalogens förstasida/respektive katalogsida och beställ via nätet, eller kontakta vår produktionsassistent Anna Karlsson på anna.karlsson@musikisyd.se. Henne kontaktar du även om beställningsfrågor.

För frågor beträffande själva produktionen och detaljer i upplägg med mera, kontakta respektive producent. 

Inför besöket

Bra om …

… elever och personal är informerade och förberedda på vad de ska se och höra.

… någon tar emot artisterna när de kommer och visar var de kan parkera, byta om och var de ska spela. 

… Finns det dessutom en kopp kaffe/te/vatten till dem så uppskattas det alltid! 

Ta gärna hjälp av eleverna – utse några som kan ta emot artisterna och kanske presentera dem. Har ni inget Kulturcrew  på din skola, så har ni kanske ett par musikintresserade elever? 

Efter besöket

Hur var det? För oss och våra artister är återkoppling guld värt!

Utan den får vi inte den information vi behöver för att bättre kunna utvärdera det vi gör och nästa gång kunna göra det ännu bättre.

Tänk in dina barn/elever – vad tyckte de? Prata gärna om besöket efteråt och utvärdera det tillsammans med dem.

Kommer det upp något som kan vara bra för artisterna eller oss att veta?  

 

MusikA

Ladda ner vår app MusikA – ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan. Funkar på padda och telefon, Apple och Android.

Följ oss

På Facebook och Instagram berättar vi mer löpande om allt vi gör. På Youtube finns vi som en spellista på Musik i Syds YouTube-kanal

Lyssna

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! – Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram. Vi finns även på Soundcloud i konton som skapats inom projekt som Imagine Hack och Bro bro breja.

Solisten

Imaginehack

Aspvillan

 

Hör av dig

Mejla oss på lilla_a@musika.se

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör. Mejla oss på lilla_a@musikisyd.se.