Kompetensutveckling

Här hittar du våra fortbildningar för pedagoger och andra vuxna som arbetar med barn höst 2018 och vår 2019.  

FÖR VUXNA

Mitt i Rytmiken

Förskolepedagoger

Trumma & dansa

Pedagoger