Toner ur jorden

Illustration av Flemming Bau (efter J.Jensen, Bronzealdern: Guder og mennesker. Köpenhamn 1979 s.60).

SKAPANDE SKOLA, ÅK 4–6

Se & Höra, Röra & Göra
med Cajsa S. Lund

Hur lät det egentligen i vår forntid – stenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden? Hur kan vi veta något? Instrumentljuden och rösterna från dessa avlägsna tider har ju tystnat för länge sedan och det finns varken noter eller bokskrift som kan berätta ens indirekt om dem.

Som all annan arkeologi måste också musikarkeologin basera sin kunskap på fynd från jorden. Bevarade instrument och andra ljudverktyg är våra säkraste spår efter forntidens klangvärldar.

Det finns överraskande många “ljudfynd” från vår forntid, särskilt från metallåldrarna eftersom föremål av brons och järn bevaras bättre i jorden. Men vem spelade på dem, när gjorde man det och varför? 

Frågorna är många och spännande!

Illustration ur barnboken "Aki och den magiska vinaren"

Medverkande

Cajsa S. Lund

 

Om mig

Cajsa S. Lund

Cajsa S. Lund är musikarkeolog, ett ämnesområde som hon kraftfullt har bidragit till att bygga upp och etablera också internationellt. Hon är uppmärksammad och prisbelönt för sin profil som forskare: att levandegöra sina forskningsresultat för allmänheten, både barn och vuxna. I många år har hon gjort musikarkeologiska program för skolbarn här i landet och utomlands och då inte bara i Europa utan också i USA och Kina. Cajsa S. Lund har producerat CD-skivan “Fornnordiska klanger” (som vunnit en Grammis!). Utöver ett stort antal fackboksartiklar har hon också tillsammans med en spansk kollega författat barnboken “Aki och den magiska vinaren”. Boken finns översatt till fem andra språk.

FAKTA

ÅLDER: ÅK 4–6

PERIOD: Läsåret 2019/20

PROGRAMTID: 3 lektionstimmar (en lektion är mellan 40 och 60 min enligt överenskommelse)

MAX PUBLIK: 1 klass (ca 30 barn) per dag

LOKAL: Klassrum eller samlingsrum

SCENYTA: Utöver kateder behövs 1–2 rejäla bord för alla instrument

BYGG-/RIVTID: 20/20 min

PRIS: 6 500 kr, resor och eventuell logi tillkommer

ÖVRIGT: Pedagogiskt material (cd och häften) ingår

PRODUCENT: Annika Johansson 

KONTAKT

Cajsa S. Lund

för frågor om produktionen:

 Tel: +46 (0) 708 20 58 85

PRESSBILDER MED MERA!

SKAPANDE SKOLA

Upplägg

1. Se & Höra: Cajsa har med sig ett stort antal forntida instrument och ljudverktyg som hon berättar om och spelar på, från stenålderstrumma och bronsålderslur till järnålderspipa och vikingatida lyra.

2. Röra: Eleverna får själva både utforska och göra ljud med de flesta av instrumenten.

3. Göra: Eleverna får lära sig att tillverka ett enkelt forntida ljudverktyg, rentav flera om tid och lust finns, av ben, nöt- och musselskal eller trä.

Upplägget kan anpassas vad gäller den forntida period som man vill fokusera på (t.ex. enbart stenålder, hela forntiden, eller kanske enbart vikingatid!)

Eget skapande

Varje klass får material till tillverkningen av enkla ljudinstrument.

Till möjlighet för fördjupning får klassen ett omfattande pedagogiskt material:

En CD med utförligt texthäfte, antingen ”Fornnordiska klanger” (42 exempel med olika forntida instrument från sten, brons och järnålder inklusive vikingatid) eller ”Ice and Longboas” (vikingatida instrument och vokal musik från vår äldsta medeltid i Norden).

Dessutom får klassen två illustrerade bygghäften: ”Den gröna musiken” (hur man tillverkar ljudinstrument av växtdelar) och ”How to make simple Viking sound tools” – kan även fås på svenska.

Syfte

Att tematiskt fördjupa elevernas kunskaper om:

våra äldsta musik- och ljudmiljöer (ca 10 000 f.Kr – 1100 e. Kr), hur vi kan veta något om dessa, hur en musikarkeolog arbetar för att försöka på svar på alla frågor om våra äldsta förfäders musik- och ljudaktiviteter!

Ämnen som programmet kan kopplas till

  • Musik
  • Historia 
  • Träslöjd