Skapande Förskola

Här fyra exempel på musikprogram som kan beställas som Skapande förskola via UNGA Musik i Syd höst 2018 och vår 2019. Vi skräddarsyr också gärna enligt önskemål kring upplägg och tema. Kontakta en producent eller mejla lilla_a@musikisyd.se.

Janni hittar hem

Skapande förskola med Glada Hund

Mitt i Musiken

Skapande förskola med Musica Vitae

När hjärtat ...

Skapande förskola med Anders & Allan

Bockarna Bruse

Skapande förskola med Anna Rynefors

Skapande förskola är ett nytt stöd som söks via Kulturrådet. Det kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg. Program ska utarbetas för 4–5-åringar med möjliga återbesök och workshopar som går bra att skräddarsy efter behov.