S som i Stora och Små

Ninni och Laif Carr på Bellevueskolan i Malmö, foto: Firas Mukarker

SKAPANDE SKOLA, ÅK F–9 + förberedelseklass/särskola

S som i social sammanhållning

Foto: Firas Mukarker

Motverka mobbing eller främja integration och social sammanhållning? Musik- och dansaktiviteter kan göra under, i synnerhet om de utförs av två riktigt rutinerade musikkommunikatörer med livslång erfarenhet av gränsupplösande möten mellan åldrar, klasser och kulturer. Ninni & Laif Carr kan bidra till att integrera skilda grupper på en skola, såsom förberedelseklasser och klasser med etablerade svenskar, de yngsta barnen och de äldsta barnen, vanliga klasser och särskoleklasser. I programmet ingår tre pass à 40 minuter. Först möter Ninni och Laif vardera två grupper för att i en tredje sammanföra alla i en gemensam aktivitet.

De pedagogiska målet ligger framför allt på det sociala planet i mötet mellan grupper som behöver umgås. Under en dag jobbar vi intensivt tillsammans med elever och lärare med integration, kommunikation, samarbete och motorik. Barnen involveras i aktiviteten och får till exempel lyssna till rytmer och klanger, använda rösten som instrument och i dansen öva finmotorik, kropps- och rumsuppfattning, rytmkänsla och samarbete. Aktiviteten öppnar upp för alla deltagare att våga höras, synas och påverka tillsammans.

Medverkande

Ninni Carr – fiol, sång och dans
Laif Carr – durspel, fiol, sång och dans

Om oss

Ninni & Laif Carr

Foto: Firas Mukarker

Ninni Carr har många års erfarenhet som metodiklärare på musikhögskola, rytmikpedagogik, ridlärare, dans- och lekpedagog.

Laif Carr arbetar med demenssjuka inom Musik i vården, där han har byggt upp en speciell kunskap som handlar om ordlös kommunikation. 

Tillsammans har de stor erfarenhet av socialt musikarbete genom folkmusik och är väl kända profiler från långkörare som till exempel (Skånska) Spektakel – ett projekt som har funnits i många år och bygger på flera besök på en skola som förberedelse till ett stort publikt ”spektakel” med många barn på scen. De är också båda mentorer för flera ensamkommande.

FAKTA

ÅLDER: ÅK F och ÅK 9

PERIOD: Läsåret 2019/20

SPELTID: 40 min x 3

MAX DELTAGARE: 30 x 2 + eventuellt fler som publik i avslutande konsert

LOKAL: Öppen samlingslokal, gymnastiksal

SCENYTA: fri golvyta

BYGG-/RIVTID: 40/20 min

PRIS: 7 500 kr för 2 workshops och 1 avslutande möte eller konsert

PRODUCENT: Annika Johansson

KONTAKT

Annika Johansson

För frågor om produktionen: 

Tel: +46 (0) 708 20 58 83

EXTERN KONTAKT

Ninni Carr

För frågor om produktionen: 

Tel: + 46 (0) 70 526 11 38

PRESSBILDER MED MERA!

SKAPANDE SKOLA

Upplägg

Först möter Ninni och Laif två grupper (15 stora och 15 små i varje grupp) för att i ett tredje pass sammanföra alla i en gemensam aktivitet alternativt konsert för fler på skolan (antal beroende på lokal).

Eget skapande

Rörelse/aktivitet i dans och lek och sång och spel: eleverna får lyssna till rytmer och klanger, använda rösten som instrument och i dansen öva finmotorik, kropps- och rumsuppfattning, rytmkänsla och samarbete

Syfte

Aktiviteten öppnar upp för alla deltagare att våga höras, synas och påverka tillsammans med skånsk folkmusik som verktyg.

Ämnen som programmet kan kopplas till

  • Musik
  • Svenska
  • SO
  • Nordiska språk
  • Idrott
  • Dans