Mitt i Rytmiken

Ulrika Lorentzi och Ann-Krestin Vernersson i Mitt i Rytmiken

KOMPETENSUTVECKLING, FÖRSKOLA

Fortbildning i rytmik för förskolepedagoger

Kan musik vara mer än ”bara” musik? Kan den skapa kommunikation människor emellan? Kan vi lära annat genom musik? Kan musik förmedla budskap, erfarenheter och känslor? Rytmikpedagogerna Ulrika Lorentzi och Ann-Krestin Vernersson erbjuder en fortbildningsdag för er som arbetar med barn i förskoleåldrarna och som är nyfikna på att lära sig mer om musikens möjligheter genom såväl möten, sång, improvisationer och rörelser som analys och reflektion.

Medverkande

Ulrika Lorentzi, rytmik- och cellopedagog, projektledare och låtskrivare

Ann-Krestin Vernersson, professor emerita och författare

Om oss

Ulrika Lorentzi

Rytmik- och cellopedagog. Ulrika har under lång tid musicerat ute på förskolor tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar. Ulrika undervisar barn och ungdomar (6–19 år) i cello, kontrabas och stråkorkester på Kulturskolan i Lomma kommun. Ulrika är dessutom projektledare för Ulrikas smålåtar, samt undervisar vid Musikhögskolan i Malmö. ulrikassmalatar.se

Ann-Krestin Vernersson

I 40 år har Ann-Krestin undervisat och utbildat musiklärare och Rytmikpedagoger vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds universitet. Ann-Krestin har även undervisat inom kultursektorn, på gymnasier och folkhögskolor, samt med barn och ungdomar. annsticklin.se

FAKTA

MÅLGRUPP: Pedagoger

PERIOD: HT-18, VT-19

SPELTID: 2,5 timme

MAX PUBLIK: 15

LOKAL: rum eller sal med fri golvyta

SCENYTA: Fri golvyta, 8 x 8 m

BYGG-/RIVTID: 60/30 min

PRIS: 7 000 kr

PRODUCENT: Annika Johansson 

KONTAKT

Annika Johansson

För frågor om produktionen: 

Tel: +46 (0) 708 20 58 83

PRESSBILDER MED MERA!