Freestyle Phanatix

SKAPANDE SKOLA, ÅK F–9

För integration och jämställdhet

Få inte bara beatbox, rap och lyrik eller rörelse och dans utan arbeta också med värdegrundsarbete och normkritik tillsammans med Skandinaviens största professionella breakdance-trupp Freestyle Phanatix.

Freestyle Phanatix som grupp jobbar aktivt och dagligen med integrationsfrågor och genomsyras av en öppen acceptans av olika sociala & etniska bakgrunder. Gruppen är multikulturell och multietnisk, och vi har som mål att detta ska ses som en fördel också utanför vår grupp. Artisterna blir naturligt förebilder för de ungdomar och barn de möter i publik och workshopdeltagare, och vi ser hur dessa tar till sig av vår inkluderande sammanhållning.

Freestyle Phanatix har alltid varit en brokig samling, och artisternas olikheter är gruppens styrka. Vi visar hur olika social & etnisk bakgrund kan vara en fördel och står fram som ett mycket lyckat exempel på hur integration kan fungera praktiskt i samhället. Vi diskuterar också gärna detta ämne med publik och workshopdeltagare, våra föreställningar och workshops blir en miljö för, och ger en naturlig och avspänd möjlighet, att prata om dessa mycket aktuella och ibland svåra frågor.

I hip hopens, och likaså Freestyle Phanatix’, grundmotto – Peace, Unity, Love & Having Fun – ryms inte destruktiva åsikter och avsikter. För oss är integrationen inte ett problem, det är en förutsättning. Vi är en grupp av fria och olika individer, både tjejer och killar, som av självklarhet ser individer utan tilldelade fack som hudfärg, kön, religion och bakgrund. Artisternas positiva uttryck och gruppens dynamik ger ett naturligt resultat – en fungerande jämställd mångfald.

Medverkande

Freestyle Phanatix

 

Om oss

Freestyle Phanatix är ett skandinaviskt turnerande breakdance-kompani, som har genomlevt hiphop’ens tre årtionden och erfarit genrens kolossala utveckling. Vi utmanar hiphop’ens potential genom shows, battles, scenkonst, men utvecklar också workshops engagerar oss ivrigt i samhälls projekt.

Truppen representerar stolt eliten inom dansk och internationell breakdance, den enda dubbla Danmarksmästaren i Breakdance är en fast del av truppen. Men Freestyle Phanatix är inte bara en danstrupp, vi är en familj, vilket genomsyrar vårt arbete kombinerat med budskapet om öppenhet, sammanhållning samt förmågan att se förbi hudfärg och social & etnisk bakgrund.

 

SKAPANDE SKOLA

Välj mellan:

 1. Föreställning Bust Da Breakz II

 2. Workshop Dans & rap/lyrik 

 3. Workshop Dans- & beatbox

1. Bust Da Breakz II 

beatbox, break- och streetdance

Efter succén Bust Da Breakz presenterar populära Freestyle Phanatix en ny urban streetföreställning med helt nya förutsättningar att utmana den manliga dominansen inom breakdance med ett sällan skådat kvinnligt motspel. Två av gruppens kvinnliga dansare presenterar sin egen personliga dansgenre och visar all sin professionella ypperlighet i samspelet med de manliga medverkande. De sex dansarnas motoriska styrka samspelar med en Human Beatboxer i världsklass som med 100% mänskliga ljud genomsyrar föreställningen med beats, loops och finess.

Bust da Breakz II kan med fördel kombineras med workshop i dans & rap/lyrik eller dans & Beatbox.

Målet är att eleverna ska få

 • uppleva musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras
 • uppleva hur olika estetiska uttryck kan samspela genom musik, rytm och dans
 • en inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap
 • en inblick i framväxten av en kultur
 • möjlighet att samtala och analysera musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
 • tillfälle att reflektera över livsfrågor till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

2. Dans & rap/lyrik 

Eleverna får genom olika workshops i detta program verktyg att uttrycka känslor, åsikter och tankar både med kropp och röst. Klassvis får de en workshop i rap och en i dans. I breakdanceworkshop lär sig eleverna grundsteg om de är nybörjare och de som kan lite mer får slipa på sin teknik och vidareutveckla sina kunskaper. I rap/lyrik-workshoppen utgår eleven från sin egen korta text och får utifrån den lära sig rytmik och röstteknik och får en inblick i skrivprocessen bakom en låttext. 

Eleverna får klassvis en workshop i rap och en i breakdance. Undervisningen sker på ett sätt så att alla kan vara med – nybörjare lär sig grund – steg och grundteknik, medan elever med förkunskaper blir stöttade i att vidareutveckla dessa. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är. Ert projekt kan inledas eller avslutas med en föreställning. 

Eget skapande

Rap/lyrik – använda sig av rytm, klang och dynamik och rösten som ett instrument för att uttrycka åsikter och känslor.

Text – reflektera, använda ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

Målet är att alla elever ska

 • möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer
 • uppleva hur olika estetiska uttryck kan samspela genom musik, text och dans
 • en inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap
 • en inblick i framväxten av en kultur
 • reflektera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
 • tillfälle att reflektera över livsfrågor till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

3. Dans- & beatbox 

II detta program får eleverna lära sig ett nytt instrument, sig själv. Med röst och kropp som verktyg får de möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. I både dans- och beatboxworkshopen får eleverna också leka sig fram till nya kunskaper om rytm och rörelse. Eleverna får även en inblick i en stor musikkultur, nya kulturuttryck och den livsstil som hiphop är.

Upplägg

Eleverna får använda sig själv som instrument och lära sig att skapa rytmer och musik med röst och kropp. Tillsammans med våra professionella instruktörer får de praktiskt prova sig fram till kunskap inom dans och beatbox.

Eget skapande

Dans – kropps- och rumsuppfattning, motorik, balans och samarbeta. Gestaltning och uttryck genom rörelse.

Beatbox – använda kropp och röst som ett instrument.

Lyssna – associera, uttrycka tankar, förmedla känslor och bilder som uppkommer vi musiklyssnande.

Målet är att alla elever ska

 • Efter workshop har eleverna ett, i många fall, nytt intresse och fått lusten att gå vidare med det på egen hand. Genom en rolig gemensam aktivitet har de lärt sig ett nytt instrument, sig själv!
 • Fått en grundläggande inblick i en av de största musikkulturerna. Samtidigt har klassen gjort något annorlunda tillsammans och blivit en mer sammansvetsad grupp.
 • Möjlighet att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera, dansa och genom att lyssna till musik, skapa och kommunicera sina egna tankar och idéer.
 • En inblick i hur uttryck genom dans och musik ger identitet och gemenskap.
 • En inblick i framväxten av en kultur.

Programmen kan med fördel kopplas till

 • musik
 • svenska
 • idrott
 • SO
 • engelska
 • geografi
 • matematik

FAKTA

1. Bust Da Breakz II

ÅLDER: ÅK F–9

PERIOD: Läsåret 2019/20

SPELTID: 40 min

MAX PUBLIK: om fler än 300, kontakta producent

LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

SCENYTA: Fri golvyta, 6 x 6 meter

BYGG-/RIVTID: 60/30 min

PRIS: Föreställning 1: 22 000 kronor exklusive moms, inklusive resor

Föreställning 2: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive resor  (samma dag och lokal) 

Upplev Bust Da Breakz i en light-version på 10 minuter per 5 dansare: 12 500 kronor exklusive moms

ÖVRIGT: Bust Da Breakz II går också att arrangera utan ljus, även utomhus. Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. Kontakta producenten för mer information.

PRODUCENT: Gustaf Säfström

FAKTA

2. Dans, rap/lyrik

ÅLDER: ÅK 6–9

PERIOD: Läsåret 2019/20

SPELTID: 2 x 45 min

MAX PUBLIK: 30

LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

SCENYTA:

BYGG-/RIVTID: 20/20 min

PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. Kontakta producenten för mer information. Rap/lyrik-workshopparna är på engelska, i dansworkshoppen förekommer både svensk- och engelsktalande instruktörer.

PRODUCENT: Gustaf Säfström

FAKTA

3. Dans & beatbox

ÅLDER: ÅK F–9

PERIOD: Läsåret 2019/20

SPELTID: 2 x 45 min

MAX PUBLIK: 30

LOKAL: Idrottssal, aula, samlingslokal

SCENYTA:

BYGG-/RIVTID: 20/20 min

PRIS: 6 500 kronor exklusive moms per workshop, vid beställning av fler 6 000 kronor exklusive moms

ÖVRIGT: Vid bokning av samma program, flera dagar i följd med tidig starttid och lång resa tillkommer logi. Kontakta producenten för mer information. 

PRODUCENT: Gustaf Säfström

KONTAKT

Gustaf Säfström

För frågor om produktionen: 

Tel: +46 (0) 708 20 58 11

PRESSBILDER MED MERA!