UNGiKÖR

UNGiKÖR är Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund med närmare 5 000 medlemmar över hela landet. De finns för att finansiera barn- och ungdomskörer, arrangera festivaler och kurser, samla information och kunskap på området samt skapa opinion i frågor som rör barn/ungdomar och deras sång. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och finansieras huvudsakligen av statliga bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor). Våren 2018 bidrog UNGA Musik i Syd till UNGiKÖR Distrikt Syd kör-arrangemang MOD på Malmö Live.

UNG i KÖR

UNGA besöker MOD

UNGiKÖRs endagsfestival 22 april 2018 på Malmö Live

För tredje året i rad bjöd UNGiKÖR Syd in till körfestival. Omkring 300 barn och körledare deltog i ett ambitiöst heldagsprogram som mynnade ut i en offentlig konsert för föräldrar, syskon och andra anhöriga och vänner. 

Morgonsamling

Här tidig förmiddag och Emelie Ekberg värmer upp, kompad av Malin Hilding på slagverk och Johan Bergman på piano, med låten Mod, skriven av Maria Kellström. Låten ska alla sjunga gemensamt på kvällens offentliga konsert.

Ett tjugotal körledare för barn- och ungdomskörer i Skåne checkar in i foajén på Malmö Live. Emelie Ekberg och Lotta Holmgren Németh från UNGiKÖR och Pernilla Agardh från Sensus tar emot körledare, föräldrar och barn.

Gösta Petersen fyllde incheckningen med dragspelsmusik och höll i dagens logistik (hämtade mat, bredde mackor med mera) tillsammans med Lars Németh.

Emelie hälsar välkommen och går igenom dagens program.
Gemensamt rep av låten Mod som alla ska sjunga tillsammans.
Förmiddagens workshopledare: Almaz Yebio, Elin Waileth och Jonas Engström
Malin Hilding på slagverk och Johan Bergman på piano

Dagens workshops ...

… hölls av Jonas Engström, Elin Waileth, Almaz Yebio och Dan Bornemark

Körer som deltog i dagen: Musikhögskolans flickkör, Ungdomskören i Oxie, Con Moto, Ungdomskören, Stävie Lackalänga, Helgakören, Norra Nöbbelöv ungdomskör, Newtones V Vram, LaTiDo, Höörs ungdomskör, Hyllie ungdomskör, Barnkören i Oxie, St Matteus vocaler, Löddebygdens barnkör, Soul Children, Norra Nöbbelöv mellankör, Kompiskören V Vram, Storkören i Limhamn, Torsdagsklubben, SoLaTi, Hyllie Juniorkör, Stjärngung, Storkören i Limhamn, MiFaSo, Lillkören i Oxie, Torsdagsklubben, DoReMi, Småstjärnorna

Workshop med Jonas Engström för körer med barn i åldrarna 11-14 år

Ungdomskörerna (åldrarna 15-25) fick en heldag med Almaz Yebio i Blackbox på Malmö Live.

Afrikanska rytmer och mycket samtal sinsemellan präglade Elin Waileths förmiddagsworkshop i Malmö Lives Greenrom.

Dans och publikinteraktion var inslag i Jonas Engströms workshop. Under eftermiddagen anslöt sig även Dan Bornemark som sjöng svängiga låtar tillsammans med de yngsta.