Musik i vården, Örkelljunga

Pilotprojektet Musik i Mattarp  med Ninni Carr, Laif Carr och Erik Ask-Upmark blev en kick off för många möten i kommunen. Ur detta växte ett nytt projekt fram – Musik och teater som trigger och verktyg  – som beviljades 150.000 kronor. Äldreomsorgen och kultur- och fritidsförvaltningen i Örkelljunga kommun vill satsa på ett projekt där man med musik, gamla bilder och teater samt genom den s.k. reminiscensmetoden väcker minnen, stärker självkänslan och känslan av tillhörighet hos de äldre. Projektet ska genomföras i ett nära samarbete med bl. a. Musik i Syd. Syftet är att hitta en samverkansmodell för att stärka kommunens arbete kring kultur och hälsa och främja de äldres möjlighet att ta del av professionell kultur. 
(ur Musik i Syds verksamhetsberättelse 2016)

 

Ulrikas betraktelser från Musik i Mattarp den 6 september 2017

I vårt tvååriga utvecklingsprojekt som vi har tillsammans med Örkelljunga kommun har vi för andra året i rad ordnat fest för de boende på Södergården och Tallgården samt för hemtjänsttagare i kommunen.

Platsen var Skytteparken i Mattarp och i år var det 60-talstema – något som sedan kommer fortsätta på boendena med återkommande musikbesök under hösten. Vi blev underhållna av Erland och Anders från Fredagsrock (trots att det var onsdag!) som spelade gamla godingar, både på svenska och utrikiska.

Många dansade- en dam berättade att hon var i Skytteparken varje lördag under sin ungdoms somrar för att dansa. Det var ett kärt återbesök, sa hon. I pausen bjöds det på smörgåstårta, och då spelade DJ Erik singlar från 60-talet. Det var länge sen man hörde låtar som ”Kärlek på lasarett” och ”Augustin”… 

Musikerna såg och gladdes åt att så många kunde och sjöng med i sångerna – sånt man lyssnade på som ung sitter!

/Ulrika Gudmundsson Schönberger
Samordnare Musik i Vården, Musik i Syd

 

Länk till bilddokumentation från Musik i Mattarp 2016

 Ulrika Gudmundsson Schönberger

Samordnare
Musik i vården
:
Ulrika Gudmundsson
Schönberger
0708-20 58 40
ulrika.gudmundsson
@musikisyd.se