Seminarium 10 April 2014

En dag om konstnärlig utveckling och tillgänglighet på digitala arenor.

 

När? 10 april kl. 09.00 – 15.00

Var? Palladium, Södergatan 15 i Malmö

Fri entré

 

De skånska scenkonstinstitutionerna tar plats på den digitala arenan. Två större utvecklingsprojekt inom musikområdet pågår:Digitala scener – utveckling av nya konsert- och produktionsmiljöer för regionens musikliv (Musik i Syd) och Musikalsk Oplevelsesdesign (Malmö Högskola, Malmö SymfoniOrkester, Det Kongelige Teater, Copenhagen Phil, Öresundskomiteen och Danmarks Designskole). Med utgångspunkt i dessa projekt, samt med erfarenheter även från övriga skånska scenkonstinstitutioner, vill vi lyfta fram och diskutera utmaningar och frågeställningar som uppkommit i projektprocesserna, samt koppla dem till regionala strategier för digital kultur för gemensam ökad kunskap.

 

Seminariet riktade sig främst till professionella aktörer inom scenkonstbranschen och dess samarbetspartners. Vi välkomnar alla intresserade att ta del av både utlämnande och inspirerande presentationer och diskussioner!

 

Konferencier: Lars Mogensen

 

PROGRAM:

 

09.00

Kaffe i foajén, registrering

 

 

09.30

1. Inledning

Lars Mogensen, konferencier/moderator

www.larsmogensen.se

 

Välkomna

Martin Martinsson, VD Musik i Syd

 

 

 

2. Projektpresentation DIGITALA SCENER

Ulrika Lind, projektledare

www.musikisyd.se/digitalascener

 

 

 

3. Projektpresentation MUSIKALSK OPLEVELSEDESIGN

Karolina Rosenqvist, projektledare

www.cmec.mah.se

 

 

10.00

 

4. Regional strategi och handlingsplan för digital kultur, Region Skånes kulturnämnd

 

Gitte Grönfeld Wille, förvaltningschef/kulturchef Region Skåne

www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Kultur-och-digitalisering

 

 

10.20

 

CO-CREATION – HUR KAN ÖKAT MEDSKAPANDE OCH PUBLIK DELAKTIGHET UPPNÅS GENOM DIGITALA LÖSNINGAR?

 

5. Rymdnallar, skuggor och dataspel. Om delaktighet och medskapande.

 

Musikalsk Oplevelsedesign, Co-creation-case: Gabriella Bergman, producent MSO och Erling Björgvinsson, universitetslektor interaktionsdesign, Malmö högskola berättar om ett par exempel på medskapandeprocesser med såväl barn som vuxna från MSO och Det Kongelige Kapel. Målet är att förstärka den musikaliska upplevelsen genom att tänka i en före-, under- och efterstruktur och på så sätt expandera konserten i tid och rum, samt att skapa utrymme för publikinvolvering och relationsbyggande på längre sikt.

http://cmec.mah.se/2014/01/making-the-nalle-concert-format-more-co-creative


http://cmec.mah.se/2013/05/msos-publik-bjuds-in-att-utforma-joystick-challenge

 

 

6. Ett mästerverk och ett klingande hus. Samtidigt här och där – virtuella rum. Om skapande i möten mellan unga och professionella.

 

Digitala scener, Co-creation-case: Camilla Jonasson, projektledare Utveckling barn och unga Musik i Syd, och Johan Salo, interaktionsdesigner Do-fi, berättar om processerna genom Developer-in-residence i Kristianstad, där barn och unga genom ett samarbete mellan Musik i Syd och Regionmuseet med hjälp av tidig musik (Ensemble Mare Balticum), museets utställningar om Kristianstad 400 år samt professionella tonsättare ska ljudsätta byggnader och visa hur man vill att staden ska låta i framtiden.

www.musikisyd.se/barn-unga/samtidigt-haer-och-daer

 

 

11.15

 

VILKA ÄR MUSIKERNAS OCH MUSIKSKAPARNAS ROLLER I SCENKONSTENS DIGITALISERING?

 

7. Platsspecifika kompositioner. Om att arbeta i cirklar.

 

Caroline Leander, musiker och kompositör, och Mark Lowery, musikproducent och inspelningstekniker, berättar om sin medverkan i Digitala scener – COM.POSITIONS – där tre tonsättare skriver för tre olika platser i regionen. Verken tillgängliggörs via GPS och kan bara lyssnas på i lurar på just den platsen. Hur kan digitala scener utgöra en konstnärlig utmaning för musikskapare och tekniker?

 

 

8. Vem bestämmer i orkestern, och var går gränsen? Om att arbeta inifrån.

 

Uffe Savery, musikchef Copenhagen Phil

Det kräver mod och nyfikenhet att se symfoniorkestern som en konstnärlig resurs som inte enbart är satt till världen för att spela Beethoven, Brahms och Bruckner. Orkestern kan omfatta så många andra möjliga konstnärliga uttryck. Därför söker Copenhagen Phil gång på gång nya banbrytande möten och experimenterar med konsertplatser och digitala plattformar. Uffe Savery, musikchef Copenhagen Phil, berättar om sina erfarenheter med att inkludera sina orkestermusiker i arbetet med publikinvolvering och utvecklingen av nya konsertformat, t ex 60 Minutes och World Online Orchestra. Vilka är utmaningarna och resultaten?

 www.copenhagenphil.dk

www.worldonlineorchestra.com

 

 

12.05 Lunch i foajén

 

12.45

 

HUR SER BRANSCHEN UT I SAMARBETEN KRING SCENKONSTENS DIGITALISERING?

 

9. Affärsmodell med konstnärligt innehåll. Om digitalisering av scenkonst med rörlig bild.

 

Peter Timar Lönneborg, Managing Director och Carl-Henrik Carlsson, affärsutvecklare, Strobemedia

Strobemedia är en totalleverantör av digitala media till teater-, dans- och musikproduktioner. Man vill vara med och digitalisera den konstnärliga kraften i Skåne, och driver eget produktionsbolag. Därtill lanseras under våren Digiscen.se – en streamingtjänst för scenkonst. Strobemedia berättar vilka utmaningar man ser i utveckling av nya affärsmodeller med konst och kultur som innehåll, och om sina erfarenheter av samarbete med kulturinstitutioner. strobemedia.se

 

 

13.00

 

10. Kulturkrockar eller möjligheter? Om kollaborativa processer och att hitta varandra.

Zofi Holgerson, processledare

Media Evolution Media Evolution är navet för media och digital utveckling i södra Sverige. Digitaliseringen i samhället ger människor nya beteenden, liksom möjligheter att t ex skapa och uppleva kultur på nya sätt, medskapande och interaktivt, och på nya plattformar. Media Evolution arbetar enligt utifrån att morgondagens samhälle handlar om transparens, delaktighet och nytänkande samarbeten; det nya föds i möten mellan olika människor och kompetenser. Därför arbetar vi med att sammanföra dessa på fysiska och digitala mötesplatser i kollaborativa utvecklingsprocesser.

www.mediaevolution.se

 

 

13.15

 

11. Diskussioner i tre grupper kring dagens tre teman:

• CO-CREATION – HUR KAN ÖKAT MEDSKAPANDE OCH PUBLIK DELAKTIGHET UPPNÅS GENOM DIGITALA LÖSNINGAR?

• VILKA ÄR MUSIKERNAS OCH MUSIKSKAPARNAS ROLLER I SCENKONSTENS DIGITALISERING?

• HUR SER BRANSCHEN UT I SAMARBETEN KRING SCENKONSTENS DIGITALISERING?

 

14.00

Redogörelse av gruppsessionerna, slutdiskussion och summering av dagen. Vad har vi lärt oss?

 

 

14.30 – 15.00

Kaffe i foajén

 

Varmt välkomna!

Musik i Syd

Ulrika Lind, projektledare, tel. 0767-88 28 53, ulrika.lind@musikisyd.se

Karin Hansson, projektsamordnare/kommunikatör, tel. 0721-721 316   karin.hansson@musikisyd.se

 

Dagen arrangerades av

Musik i Syd i samarbete med Musikalsk Oplevelsedesign och Kultur Skåne/Region Skåne.

LÄS HÖSTENS NUMMER!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev
Musik i Syd i media
Testlogg

Lorem ipsum

Högklassig pianostund vankas i kulturkvarteret

Fyra pianoslipade systrar skolade på C4-gymnasiet. Ytterligare prisförärade pianister från skolan. På lördag blir det…