Samtidigt här och där

Ett projekt inom Virtuella rum med 15 högstadieelever från Hjärupslundsskolan i Staffanstorp, Lund, Malmö och Staffanstorp under Musik i Syds Connect Festival oktober 2013.

Testa ett virtuellt musiklabb

Det tredje delprojektet inom Virtuella rum kallade vi Samtidigt här och där. Här fortsatte vi tillsammans med elever att utforska det digitala musikskapandet, såsom vi gjort med de elva kompositörerna i Flygande toner och tankar och Allan Skrobe i Naturens symfoni. Nu ville vi också testa om elever och professionella kompositörer kunde mötas i det virtuella och skapa musik tillsammans på distans.

 

 

 

 

Den 22 oktober 2013 kunde förbipasserande på köpcentret Kv. Caroli i Malmö blicka in i ett för dagen uppbyggt musiklabb, kopplat till ett klassrum i Staffanstorp.

 

 

Johan Salo, som var på plats, berättar:

 

 

”Vi skulle använda gratisprogrammet Soundations där man via Google Hangouts på distans kan sitta och komponera ihop något gemensamt. Men just när vi skulle köra igång så fungerade det plötsligt inte längre. Jag fick ringa upp Soundation. Det visade sig att de just precis då körde en uppdatering och att kopplingen till Google Hangout därför låg nere, så vi fick lösa det på annat sätt.”

 

 

Det fick bli Soundation och Google Hangout, men var för sig. Och det gick bra det med. En extremt bra uppkoppling och mer pålitliga (kanske inte gratis) program krävs för musikskapande på distans, var en erfarenhet vi fick med oss från Samtidigt här och där. En annan problematik berörde elevernas koncentrationsförmåga och engagemang – vad händer med auktoritet på distans? För två kompositörer som inte befann sig i samma rum som eleverna blev det med ens svårare att fånga deras uppmärksamhet. Det ökar förstås kraven på förankring och att via medskapande och ökad delaktighet väcka elevernas engagemang.

 

 

Citat  från utvärderingen visar dock att projektet på det stora hela gick hem.

 

“Det blev ett mästerverk och ett soundtrack till en alien-film”
 
”Det var intressant att kunna jobba över internet med dessa fantastiska människor.”
 
”Allt var roligt med projektet! Att kunna skapa musik med kända kompositörer, att få en chans att prova på musikskapandet.”

Johan Salo

Johan_Salo_porträtt_kolla_rättigheter

I projektet Samtidigt här och där var det Johan Salo som såg till att alla datorer och annan teknik fungerade som den skulle i det tillfälliga kompositionslabbet på Kv Caroli. Camilla Jonasson och Johan Salo träffades via Musik i Syds projekt Digtala scener. Då pågick Skapande skola-projektet Flygande toner och tankar i Staffanstorp och Camilla berättade om idéerna att fånga barnens skapelseprocesser bakom verken, som skulle ställas ut några veckor senare. Under ett par veckor åkte kort därefter ut till de olika skolorna, samlade in material, intervjuade barn och personal. Som Developer in Residence anlitades han senare även i projektet Väggarna vaknar och utvecklade Musik i Syds och UNGA Musik i Syds appar. Mer om Johan Salo.

 

Virtuella_rum

Den här sidan är en del av dokumentationen Virtuella rum - för och med barn och unga, andra delen i en serie som skildrar UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum. Sidan är via QR-kod kopplad till en popupbok, som kan beställas på UNGA Musik i Syd. Där och här sammanfattar vi det digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd inom ramen för utvecklingsprojektet Digitala scener (2013-2015).