Ledning & Mål

”För ett gränslöst samarbete – med musiken i centrum”

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i södra Sverige. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. I nära samarbete med lokala arrangörer presenterar vi ett omfattande professionellt utbud som inkluderar konstmusik – tidig och samtida – kammarmusik, kör, orkester, jazz samt folk- och världsmusik.

Musik i Syd verkar också som en samarbetspart – och ofta även som initiativtagare – till en mängd projekt, festivaler och konsertserier i regionen. Utöver offentliga konserter och projekt genomför Musik i Syd ett stort antal konserter inom förskola, skola och vården. Musik i Syd möjliggör  årligen, i nära samverkan med ideella och professionella arrangörer, drygt 3.000 konserter. Av dessa är cirka hälften för barn och ungdom. Publiken uppgår till drygt  300.000 per år. Genom vår digitala kanal, Musik i Syd Channel, främjar vi digital utveckling och ökad tillgång till kultur.

Musik i Syds huvudkontor finns i Kulturkvarteret Kristianstad,  övriga kontor i Växjö och Malmö. Musik i Syds scener är Kulturkvarteret Kristianstad, Palladium Malmö, Växjö Konserthus och Utvandrarnas Hus i Växjö. Uppdrag och verksamhetsansvar ser olika ut för scenerna.

Musik i Syd är en av Sveriges största arbetsgivare för det fria musiklivet. Dessutom finns två heltidsanställda ensembler:  Kammarorkestern Musica Vitae (Växjö) och landets enda fast anställda ensemble för tidig musik: Ensemble Mare Balticum (Kristianstad). I Växjö finns även Smålands Musikarkiv med uppgift att levandegöra det sydsvenska kulturarvet.

Musikens gränslöshet är en inspirationskälla för oss inom Musik i Syd och vår region Skåne – Kronoberg är också rik på all slags musik! För att tillfredsställa publikens och musiklivets behov krävs just gränsöverskridande samarbeten och dialogen mellan musiker, producenter, arrangörer, administratörer, kommunikatörer är ständigt levande och vital. Musik i Syd utvecklar samarbetet över de kommunala, regionala och nationella gränserna och strävar efter att skapa ett musikliv för alla.

Huvudmän för Musik i Syd är Region Skåne och Region Kronoberg.

 

Övergripande mål för Musik i Syds verksamhet

• Att utveckla och samordna ett rikt och kvalitativt musikliv i Region Skåne – Kronoberg 

• Att samverka med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer

• Att prioritera verksamhet för barn och unga

 

Musik i Syds ledning

Susanne Rydén, vd
Magnus Gustafsson, vice vd
Lena Ulvskog Arvidsson, administrativ chef

 

Musik i Syds styrelse 2019–2023

Samtliga ledamöter för respektive stiftelsestyrelse (Musik i Skåne och Musik i Kronoberg)  utgör styrelsen för Musik i Syd AB.


Emma Köster (M), ordf.
Eva Johnsson (KD), vice ordf.
Jan Carlsson (S), andre vice ordf.
 
Rabi Nicola (M)
Christina Anefur Borglund (KD)
Tiba Awni (S)
Alexander Aardgaard (SD)
Hugo Hermansson (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Margareta Schlee (M)
Annika Stacke (L)

 

 

 

 

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I SOMMARNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev