Ledning & Mål

”För ett gränslöst samarbete – med musiken i centrum”

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i södra Sverige. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna stimuleras och utvecklas. Tillsammans med ideella och professionella aktörer och genom nära samarbete med lokala arrangörer arbetar vi brett med konstmusik – tidig och samtida – kammarmusik, kör, orkester, jazz samt folk- och världsmusik.

Musik i Syd verkar också som en samarbetspart – och ofta även som initiativtagare – till en mängd projekt, festivaler och konsertserier i regionen. Utöver offentliga konserter och projekt genomför Musik i Syd ett stort antal konserter inom förskola, skola och inom vården. Musik i Syd genomför årligen, i nära samverkan med lokala arrangörer, drygt 3.000 konserter. Av dessa är cirka hälften för barn och ungdom. Publiken uppgår till drygt  300.000 per år.

Huvudkontoret är i Kulturkvarteret Kristianstad och övriga kontor finns i Växjö, Lund och Malmö. Musik i Syds scener är Kulturkvarteret Kristianstad, Palladium Malmö, Växjö Konserthus och Utvandrarnas Hus i Växjö. Uppdrag och verksamhetsansvar ser olika ut för scenerna.

Inom Musik i Syd finns två ensembler – kammarorkestern Musica Vitae (Växjö) och landets enda fast anställda ensemble för tidig musik – Ensemble Mare Balticum (Kristianstad).

Musikens gränslöshet är en inspirationskälla för oss i Musik i Syds styrelse, och vår region Skåne-Kronoberg är också rik på all slags musik! För att tillfredsställa publikens och musiklivets behov krävs just gränsöverskridande samarbeten mellan musiker, producenter, arrangörer, administratörer – och politiker. Musik i Syd utvecklar samarbetet över de kommunala, regionala och nationella gränserna.

 

 

Övergripande mål för Musik i Syds verksamhet

• Att utifrån ett övergripande perspektiv ha en aktivt samordnande och utvecklande roll i det skånska och kronobergska musiklivet.

• Att etablera ett antal nationella och internationellt betydelsefulla specialprofiler.

• Att prioritera och utveckla verksamhet för barn och ungdom.

 

 

Styrelse

 

Styrelsen för Musik i Syd 2014–2018

Samtliga ledamöter för respektive stiftelsestyrelse (Musik i Skåne och Musik i Kronoberg)  utgör styrelsen för Musik i Syd AB.

Ordförande
: Jan Carlsson (s)
1:a vice ordförande: Ann-Charlotte Kakoulidou (s)
2:e vice ordförande: Emma Köster (m)

 

Ledamöter:
Thomas Rödin (mp)
Christina Borglund (kd)
Tommy Nilsson (sd)
Margareta Schlee (m)
Eva Johnsson (kd)
Ingemar Almkvist (s)
Lena Johansson (mp)

 

 

 

 

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I VÅRNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev