Berättelsen om Musik i Syd

 

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet. 

 

Susanne Rydén, VD Musik i Syd.
Foto: Alexander Mahmoud

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte
att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser.
Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med
målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna.
Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i
regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man
annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. 

Varje år presenterar Musik i Syd, ofta i samarbete med olika lokala
arrangörer, drygt 3.000 konserter för mer än 300.000 personer. 
 
Vi har med andra ord stor betydelse för utvecklingen av ett rikt
musikliv för de många människorna, men också för musiker,
ensembler och arrangörer som genom de olika projekten ges
möjlighet till arbete där de bor.
 
Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera
till människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets
utveckling. Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet
och är en av flera kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid.
Mångfalden av olika nationaliteter i regionen bidrar till ett bredare
utbud av musikformer. Det skapar nya möten, spännande upplevelser
och ökad förståelse mellan olika kulturer. Musik i Syd är på många
sätt en del av något större.
 
 
 
 
 

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I VÅRNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev