Naturens symfoni

Ett Skapande skola-projekt som pågick våren 2013 i Staffanstorps kommun med 2 600 elever, varav ett 100-tal högstadieelever inom ramen för det digitala utvecklingsarbetet Virtuella rum.

Bygga ett digitalt utställningsrum

I Naturens symfoni fortsatte samarbetet mellan Musik i Syd och Staffanstorps kommun, också det i form av ett större Skapande skola-projekt. I den specifikt digitala delen av projektet ingick högstadieelever från Hagalidskolan, Hjärupslundsskolan och Balderskolan som tillsammans med musikern och kompositören Allan Skrobe fick göra egna ljud- och bildkompositioner i Garageband och iMovie.

 

Ur intervju med Allan Skrobe

Vad var din ingång till projektet?

 

– Det började med att Camilla (Jonasson) kontaktade mig. När hon berättade att alla elever i hela Staffanstorps kommun hade var sin Mac Book Air höll jag på att ramla av stolen. Helt fantastiskt. Min roll skulle handla om att locka fram skaparglädje utifrån digitala verktyg. Jag skulle, helt enkelt, visa eleverna hur de kunde skapa och bli mer kreativa med datorn.

 

Först fick eleverna hämta inspiration från naturen, bl a genom naturbilder målade av konstnären Inge Schiöler (1908–1971) för att därefter, tillsammans med Allan Skrobe skapa nya kompositioner och musikfilmer. Att utgå från dessa konstverk var läraren Lajos Hortvaths idé.

 

 Naturbilder av Inge Schiöler

 

Hur gick arbetet till?

 

– Eleverna fick tänka i bilder när de skapade musiken och därefter tajma bilderna till musiken. Det var inte alla som gjorde video, en del gick enbart in för att göra egna ljudkompositioner. Vi pratade mycket om vad en komposition var. Vissa lyckades bättre än andra, en del klasser var mer problematiska att jobba med, men ALLA var involverade. Även musikläraren och andra lärare blev intresserade och började använda Garageband.

 

Jag var mycket på skolan den våren, för jag ville inte bara dyka upp som gubben i lådan under lektionerna. Jag satt i uppehållsrummet och biblioteket, pratade med eleverna och fanns i deras sfär.

 

Har kontakten med eleverna fortsatt efter projektet?

 

– Ja, en del blev bitna och gjorde egna kompositioner, mycket modern dansmusik, som de skickade till mig för feedback. Andra fortsatte göra video och jättefina bildcollage som jag också fick ta del av. Inte jättemånga, men det var några stycken som fortsatte höra av sig efteråt, och ibland träffar man dem på stan.

 

Projektet pågick nästan hela terminen och  resulterade i en fysisk utställning på Medborgarkontoret i Staffanstorp. Vernissagen ägde rum den 8 juni 2013. Då kunde man även via QR-koder placerade på flera andra platser runt om i Staffanstorp city få glimtar av den virtuella utställning som Allan Skrobe satt ihop med sina elever. Utställningen ligger fortfarande kvar på nätet. Klicka på bilden nedan så kommer du dit.

 

Naturens_symfoni

 

Allan Skrobe och Staffanstorpselevernas QR-utställning

Allan Skrobe

allanskrobe_med_hr

Allan Skrobe anlitades för att tillsammans med elever musicera och skapa med digitala verktyg i projektet Naturens symfoni och blev snart en återkommande nyckelaktör inom Virtuella rum. I flera projekt vägledde han såväl elever som oss på UNGA Musik i Syd genom det digitala musikskapandet. Intresset för datorer har han haft med sig sedan barndomen. Med en musikproducentubildning på Musikhögskolan i Malmö växte teknikintresset. Sedan 2005 driver han inspelningsstudion och produktionsbolaget Skrobe.com productions.

 

Naturen_Staffanstorp

 

Den digitala utvecklingsdelen som Allan Skrobe stod för inom Naturens symfoni var del av ett betydligt större Skapande skola-projekt som involverade alla kommunens skolor och ca 2 600 elever! Läs mer om projektet på Staffanstorp kommuns hemsida.

 

Virtuella_rum

Den här sidan är en del av dokumentationen Virtuella rum - för och med barn och unga, andra delen i en serie som skildrar UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum. Sidan är via QR-kod kopplad till en popupbok, som kan beställas på UNGA Musik i Syd. Där och här sammanfattar vi det digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd inom ramen för utvecklingsprojektet Digitala scener (2013-2015).