Nalle på turné

”Resor över vatten – Nalle på turné” är ett samarbete mellan UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och Malmö SymfoniOrkester, Malmö Live konserthus. Projektet springer ur en Nallekonsert, i regi av Helena Röhr, som spelades på Malmö Live i februari 2016 med MSO, violinisten Filip Runeson, sångerskan Nadin al-Khalidi och presentatören Ayla Kabaca. Målgruppen är förskolebarn 3–5 år.

 

Ali Sabah och Natalie Eriksson

Ali Sabah och Natalie Eriksson med MSO-Nalle. Foto: Anna Brånhede

————————————————–

Första besöket på förskolan

Dokumenterat i text, bild och film av Marika Yamoun

Den 30 augusti 2017 besökte kompositörerna Ali Sabah och Ulrika Emanuelsson för första gången Bulltofta Förskola i Malmö. Där ska de möta och lära känna barnen och inhämta inspiration för den musik som de skriver tillsammans för föreställningen.

Hör projektledaren Anna-Carin Fogelqvist berätta om projektet:

 

Musik skapades det också, se video:

 

Bakgrund

Få lämnades oberörda av bilderna på den treåriga Alan Kurdi i september 2015. Efter det tilltog flyktingströmmarna till Sverige markant, vilket blev påtagligt inte minst på Malmö Central, där mottagningen av flyktingar till en början styrdes upp av tillskyndande frivilliga, frivilligorganisationer och ideella föreningar.

Hur berättar vi för våra barn det som händer? Hur får vi dem att förstå? Kan vi prata om det? Många tänkte på dessa frågor då, inklusive regissören Helena Röhr, som skrev följande text för att beskriva den Nallekonsert hon fått i uppdrag att göra.

Nalle står vid havet och tänker på alla de som har rest långt. På alla de som har längtat länge. Som stått vid en strand och känt vågorna svalla inuti och sedan gått hem och skrivit en symfoni om dem, vågorna. Tänk att behöva lämna allt bakom sig. Att kämpa för att överleva och att komma fram. Att komma fram och sörja de nära som inte kom fram. Hur känner de sig, när de sitter där på flotten, på båten och fryser eller är hungriga.

Helena_Rohr

Föreställningens regissör Helena Röhr.

Vår projektledare Anna-Carin Fogelqvist berördes starkt av texten, vilket blev startskottet för utvecklingsprojektet ”Resor över vatten – Nalle på turné”. Här tar UNGA Musik i Syd och Malmö Symfoniorkester, Malmö Live konserthus gemensamt fram en helt ny förskoleproduktion.

Två traditioner möts

Av såväl praktiska som ekonomiska skäl kan MSO inte åka med ut på en UNGA Musik i Syd-turné, men MSO-Nalle kan. På sin resa ut i Skåne och Kronoberg tar han med sig två musiker, Ali Sabah och Natalie Eriksson, som på oud och klarinett flätar samman österländsk och västerländsk konstmusik. Föreställningen plockar upp teman som hav och vatten, men också känslor som att vara långt hemifrån och hemlängtan. Sådana känslor bär nu även Nalle, som lämnat sin trygga famn – MSO.

Klarinettisten Natalie Eriksson och oud-spelaren Ali Sabah möts över Malmö SymfoniOrkesters Nalle och i en Toccata av Johan Sebastian Bach på Utbudsdagen i Växjö 3 mars.

 

Ny musik skriven på förskolan

Befintlig musik ur såväl den västerländska och den österländska traditionen har valts ut och ny musik skrivits. Med barnperspektiv! Kompositörerna som skrivit den nya musiken är Ali Sabah som även medverkar som musiker i föreställningen och sångaren, dirigenten och tonsättaren Ulrika Emanuelsson. Tillsammans besökte de Bulltofta förskola i Malmö ett antal gånger hösten 2016 för att där inspireras av barnen och deras miljö och skriva den nya musiken.

Stycket ”Nallekonsert”, skrivet av Gullan Bornemark, har spelats på alla MSO:s Nallekonserter under 20 års tid. Den ingår förstås också i föreställningen. Dan Bornemark har här arrangerat den för klarinett, oud och sång och Ali Sabah översatt den till arabiska. Låten har spelats in och finns från november 2016 som karaoke, på svenska och arabiska, i vår förskoleapp MusikA, som fått nytt innehåll och ny skrud 2016.

Läs mer om MusikA här.

 

Ulrika_Emanuelson

Ulrika Emanuelsson från Lund kommer tillsammans med Ali Sabah skriva ny musik till Resor över vatten.

 

Musiken har stötts och blötts i ett Repertoarråd. Här ingick: Lennart Stenqvist, Helena Röhr, Anna-Carin Fogelqvist, Ali Sabah, Natalie Eriksson, Ulrika Emanuelsson och en kontaktperson från Malmö Live. Flera provföreställningar för barnpublik, på förskolor och konserthus, ingick i repetitionsperioden, där fokus låg på hur repertoaren landade i barnen.

 

Följeforskning

”Resor över vatten – MSO-nalle på turné” följs av forskaren Ylva Holmberg som ska studera hur musikerna och andra direkt inblandade pratar om föreställningen och vad barnen säger om den efter att ha upplevt den.

 

Läs mer om vår följeforskning här.

Resor_over_vatten_webb2

Ali Sabah och Natalie Eriksson med MSO-Nalle. Foto: Anna Brånhede

 

Ali Sabah har oud som huvudinstrument och rötterna i Babylon, Irak. I år nominerades han till årets kompositör i Folk- och Världsmusikgalan.

 

Natalie Eriksson är klarinettist och har sina rötter i Norrtälje. Hon är utbildad vid DePaul School of Music i Chicago, USA och frilansar, bland annat för MSO och Marinens Musikkår.

 

Premiär och turné

Den 15 oktober hade föreställningen premiär på Kulturkvarteret Kristianstad. Hösten 2016 blir det 20 konserter på förskolor i Malmö stad och våren 2017 20 till.

Fyra veckor har avsatts för turné 2016 i Skåne-Kronoberg, bland annat till Kristianstad högskola, Skurup och Svedala.

 

Röda korset

Publiken uppmanas att ta med egen Nalle, och gärna fler till de Nalle-lösa barn som finns i Sverige.

 

Ett samarbete mellan

 

""

 

 

""

 

 

rödakorset