Palliativa vården

Vad vill man höra för musik i livets slutskede? Det finns såklart inget svar på den frågan – vi är alla olika och sammanfattar våra liv på olika sätt. Musik i Syds musiker är beredda på det mesta. En bred kompetens och stor erfarenhet ger åhörarna fina musikupplevelser både utifrån ett bestämt program och i stundens spontanitet.

Musiker  

Erik Ask-Upmark, harpa

 ""

 

Erik Ask-Upmark är harpist och pianist, och har spelat inom äldrevården de senaste 10 åren. Han har främst varit verksam runtom i Sverige men har även erfarenhet från musikterapeutiska sammanhang i bland annat Tyskland, Norge och USA, där han jobbade med ”Harps for Hearts”, ett program för att föra ut musik och musikterapi till sjukhus och äldreboenden i Los Angeles-området. Med sin harpa frammanar han stämningsfulla toner som  skänker lugn åt alla som lyssnar.

 

Läs en artikel (på engelska) om harpor inom palliativ vård här.

 

Åsa Håkansson, fiol

 

asa_hakansson_palliativa2

Foto: Ivar Lodén Håkansson

Jag är violinist och vissångerska har arbetat som musiker i vården sedan 2005 framför allt inom sjukvård, men även inom äldreomsorgen. I sju år har jag gjort återkommande besök på palliativa avdelningar i Trelleborg och Malmö. Främst har det handlat om besök på rummen, med sång, fiolspel och samtal. Jag försöker möta olika behov med mitt verktyg, musiken. Att få skratta eller gråta, höra sin favoritsång eller en visa från hemlandet, en viss psalm eller julvisa, eller att få somna till en sång. När musiken framförs för grupper tas också hänsyn till individuella önskemål i möjligaste mån.

 

Ulrika & Erland, sång och gitarr

erland_ulrika

 

Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland Mauritzon Schönberger har varit i Musik i vårdens tjänst sedan 1995.
Sedan fyra år tillbaka är uppdraget utökat med återkommande besök på den palliativa enheten i Lund. Besöken görs i kafét som är inrymt i en ljus veranda. Ovanför finns en utskjutande balkong. Härifrån kan man också kan välja att lyssna, eller från sitt rum, med öppen dörr. Erland och Ulrika öser ur sin sångskatt på ca 400 sånger, men det kan likaväl bli något spontant utifrån de boendes Spotify eller Youtube. Andrea Bocelli, kanske? Eller en hårdrocksklassiker från 70-talet? Allt går att ordna. Även musik på sängkanten.

 

Läs en text av Ulrika om erfarenheter från Palliativa enheten i Lund här.

KONTAKT:

Ulrika_MiS_liten

Samordnare
Musik i vården
: Ulrika
Gudmundsson Schönberger
0708-20 58 40
ulrika.gudmundsson
@musikisyd.se