Interaktiv musikhandledning

Interaktiv musikhandledning med Nina Cherla är en utbildning för all personal som arbetar inom demensvård, oavsett musikalisk förmåga. Musik som en del av arbetskulturen kan leda till minskad stress, stärkt identitetskänsla samt bidra till en tillitsfull och trygg relation personal och boende emellan.

Nina Cherla är sångerska, musiker, låtskrivare och musikterapeut. Hon har en Master i Musikterapi från University of South Wales, Storbritannien och över 10 års erfarenhet av att jobba med individer med diverse funktionsnedsättningar. Under tre års tid var Nina verksam i Indien. Där arbetade hon som musikterapeut i skolor, på sjukhus samt på dagcenter för demenssjuka. 

Nina har stor erfarenhet av personalutbildning inom interaktiv musikhandledning och arbetar för att stärka kunskapen om musikterapi och musikens unika potential inom vården.  

 

 

 

 

MiV_logo

PROGRAM

Börja med personalen

KONTAKT

För bokning:
Ulrika Gudmundsson
Schönberger
0708-20 58 40
Ulrika.Gudmundsson
@musikisyd.se