Mästarklass Båstad Kammarmusikfestival 2018

MUHC73, Mästarklass: Komposition, 7,5 hp

Kursen görs under Båstads kammarmusikfestival 25-30 juni 2018.

Kursen vänder sig till tonsättare och musikstuderande som vill utveckla sitt komponerande och få konstruktiv kritik på sina verk.

Moment som kompositionsteknik, form, instrumentation, estetik, analys och notation kommer att diskuteras. 

Undervisningen ges både individuellt och i seminarieform och du har även frilagd tid under veckan att arbeta med dina kompositioner och eventuella kortare uppgifter. Du har, i mån av plats, möjlighet att bevista de kammarmusikkonserter som ingår i festivalen.  

Det kan finnas möjlighet till samarbete med annan kurs under festivalen. Antagna studenter meddelas i så fall om detta. Arbetsmaterial och uppgifter skickas därefter ut i god tid till de som antagits till kursen.

Antagning 
Antagning sker utifrån den sökandes insända arbetsprover (noter, mp3-ljudfiler) efter bedömning av kursansvarig. Arbetsprover mailas till kursansvarig senast 15 april.

Lärare/Kursansvarig 
Kompositionsprofessor Rolf Martinsson 
rolf.martinsson@mhm.lu.se

Behörighetskrav 
Grundläggande samt särskild behörighet: Studerar eller har studerat vid musikhögskola eller motsvarande, minst 7.5 hp inom ämnet komposition eller arrangering.
Godkända arbetsprover. 

Anmälan senast 21 maj 2018
Länk till webbformulär för anmälan till kursen.

 

 

Mästarklass: Programförberedande kurs i komposition och arrangering

Kursen görs under Båstads kammarmusikfestival 25-30 juni 2018.

Kursen vänder sig till dig som vill förbereda dig inför studier i komposition och arrangering på kandidatnivå vid Musikhögskola. 

Fokus kommer att ligga på moment som den sökande möter vid antagningsproven till kompositions- och arrangeringsutbildningar vid musikhögskola såsom komposition, arrangering, partituranalys, formlära, kontrapunkt, instrumentation, satslära med funktions- och ackordbeteckningar, harmonisering, fyrstämmig sats, basstämma och motstämma samt musiklära. 

Undervisningen ges i seminarieform och du har även frilagd tid under veckan att arbeta med kortare uppgifter. Du har, i mån av plats, möjlighet att bevista de kammarmusikkonserter som ingår i festivalen. 

Antagning 
Antagning sker utifrån den sökandes insända arbetsprover (noter, mp3-ljudfiler) efter bedömning av kursansvarig. Arbetsprover mailas till kursansvarig senast 15 april.

Lärare/Kursansvarig 
Kompositionsprofessor Rolf Martinsson 
rolf.martinsson@mhm.lu.se

Behörighetskrav 
Godkända arbetsprover.

Anmälan senast 21 maj 2018
Länk till webbformulär för anmälan till kursen.

 

Mästarklasserna arrangeras av Båstad kammarmusikfestival, Musik i Syd och Musikhögskolan i Malmö.


LÄRARE/KURSANSVARIG
Kompositionsprofessor
Rolf Martinsson
rolf.martinsson@mhm.lu.se


FRÅGOR KRING ANMÄLAN

Anna Renud
Assistent Festival/Utland
0703-20 58 04
anna.renud@musikisyd.se


LADDA NER FOLDER

Länk till Mästarklass
Båstad kammarmusikfestival 2018