Kulturcrew

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? En metod som ursprungligen kommer från Norge och som framgångsrikt implementerats i Danmark är Kulturcrew. Ett kulturcrew består av ca 5–8 elever i åldrarna 10–15 år. De får utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan även inför föreställningen se till att informera de andra eleverna på skolan om besöket. Syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar, målet att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser inom kommunen.

KONTAKT

Maria Larsson

Tel: + 46 (0) 707 20 58 11

Bakgrund

I Sverige startade projektet 2016 utifrån ett delregionalt nätverk bestående av sex till åtta kommuner i Skåne. Det bildades sedan unga Kulturcrews på tolv olika skolor i Skåne inom ett samarbete mellan sex kommuner, Riksteatern Skåne och UNGA Musik i Syd med stöd av Region Skåne. Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Initiativet kommer ursprungligen från Norge.

Varför KulturCrew?

  • utöka ung delaktighet inom kultur och hitta verktyg för detta
  • stärka elevinflytandet inom skolan
  • skapa ett nätverk med fokus på kultur inom kommunen
  • stärka och synliggöra kulturens roll inom skola
  • skapa en ung referensgrupp för kultursamordnaren i kommunen och därmed en bas för ung delaktighet

Kulturcrew utbildas i:

  • Värdskap: tar emot artisterna och hälsa välkomna, göra presentation
  • PR: uppmärksamma att det kommer en föreställning till skolan, sätta upp affischer, kontakta lokaltidningen med mera
  • Teknik och scenarbete: ställa i ordning salen innan artisterna kommer, hjälpa till att bära scenografi in och ut, hjälpa till med scenteknik
  • Planering och delaktighet: att på ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan 

Kontakt för frågor

MARGARETA MÅNSSON
projektsamordnare KulturCrew Skåne Sydväst:
Margareta.E.Mansson@vellinge.se, telefon: 0709-91 52 67

PETRA BERGSTRÖM
scenkonstkonsulent barn och unga på Riksteatern Skåne:
Petra.Bergstrom@riksteatern.se, telefon: 0721-80 90 62

MARIA LARSSON
producent på UNGA Musik i Syd:
maria.larsson@musikisyd.se, telefon: 0707-20 58 11

Mera KulturCrew:

Länk till det danska KulturCrew-projektet:

www.kulturcrew.dk

Se även ner info om Kulturcrew på Riksteatern Skånes sida:

www.skane.riksteatern.se/barn-och-unga