Kultur i vården i Skåne och Kronoberg

Det här finns och så här gör man!

Onsdag 25 april 2018 kl 9-15 

Kulturkvarteret Kristianstad

 

 

Utbudsdag med smakprov ur våra produktioner för kultur i vården.

Ur programmet:
Trio Taube
Erik och Elsa med Teater Allena
En virvlande musikutflykt
Swing it igen, Alice!
Toppilopp med Femtinge Teater

 

Dagen görs i samarbete med Riksteatern Skåne och är kostnadsfri.
Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika.
Egen lunch på stan.

Anmälan senast 10 april 2018 till:
anna.karlsson@musikisyd.se

Uppge namn, arbetsplats samt antal personer som kommer. 

Ulrika Gudmundsson Schönberger

Samordnare
Musik i vården
: Ulrika
Gudmundsson Schönberger
0708-20 58 40
ulrika.gudmundsson@
musikisyd.se