Kristall

Strandhugg – en odyssé i kvinnors tonkonst

Strandhugg är en resa i tid och geografi från Luleå till Göteborg där publiken får möta olika livsöden från 1800-talet till idag. Under konserten skapar Kristall en atmosfär från flydda tider, livsöden och dess förutsättningar. Fokus riktas mot relativt okänd musik av kvinnliga tonsättare, vilkas levnadsbana klargörs under konserten, via brev, citat och historiska fakta. Med innehållet av musik från olika epoker visar programmet Strandhugg på variationen och det breda tidsspannet för kvinnors konstnärskap.

Kristall består av sopranen Lisa Fröberg och violinisten Karin Wiberg. Med sina konsertprogram sätter duon fokus på kvinnliga tonsättare – nutida som dåtida. Kristall har sedan starten turnerat i stora delar av Sverige. Lisa Fröberg är en musiker med sång och piano som uttrycksmedel. Hon har sedan utexamineringen från Guildhall School of Music i London verkat i främst Göteborg som frilansmusiker och även som anställd pianist vid Göteborgsoperan. Som sångerska har Lisa framträtt vid kammar- och orkesterkonserter i Sverige, Island och England.

Karin Wiberg är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Norges Musikhögskola i Oslo. Hon arbetar aktivt för ett jämställt musikliv. Med sina olika ensembler bidrar hon genom programval och uruppföranden till att sprida kunskap och intresse för musik skriven av kvinnor.

I detta program samarbetar Kristall med den danske konsertpianisten Ulrich Staerk, en av skandinaviens ledande pianister med långt över 150 konserter om året runt om i världen. Han har samarbetat med stjärnartister som Yo Yo Ma, Sarah Chang och Ralph Kirschbaum. Ulrich finns representerad på skivor hos Philips, Universal och Naxos och har fått fina recensioner i ansedda tidningar som Gramophone och Strad Magazine. Han är mottagare av en rad hederspriser och nomineringar, bl. a. Musikanmelderringens Kunstnerpris.

MEDVERKANDE
Lisa Fröberg, sopran
Karin Wiberg, violin
Ulrich Staerk, piano

PERIOD
7-14 okt 2018
24-31 mars 2019

PROGRAM
Musik av bland andra Laura Netzel, Alice Tegnér, Britta Byström och Carin Malmlöf-Forssling.

KONSERTLÄNGD
2 x 45 min

PRIS
15.000 kr exkl. moms

PRESSBILD
Kristall
För tryck
(foto: Tilo Stengel)
För webb
(foto: Tilo Stengel)
Ulrich Staerk
För tryck
För webb