Information rörande coronaviruset

Kära publik,

Musik i Syd följer Folkhälsomyndighetens direktiv som inkluderar beslutet om begränsning av större folksamlingar. Vi genomför inte några arrangemang där mängden överstiger 50 personer tills vidare. Om myndigheternas riskbedömning ändras ytterligare är vi redo att handla därefter.

För information om t.ex. återköp av biljetter, se respektive arrangemang i konsertkalendern.

Vi följer händelseutvecklingen noga och arbetar för att alla som vistas i våra lokaler ska känna trygghet och säkerhet. Vi uppmanar alla som besöker oss att följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer kring hygien och smittspridning.

På vår webbkanal Musik i Syd Channel hittar du konsertupplevelser, reportage, intervjuer, festivalnedslag och annat material från många av de miljöer som Musik i Syd är engagerade i. Vi direktsänder några av våra inplanerade konserter och producerar fortlöpande nytt material. Kanalen är tillgänglig för alla dygnet runt utan kostnad.

 

Samlad information om Coronaviruset

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Region Skånes information
Beredskap i Region Skåne om coronaviruset sprids

Region Kronobergs information
http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I SOMMARNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev