Forskare berättar

En föreläsningsserie som vänder sig till en intresserad allmänhet och presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag.

AKTUELLT

Töres Theorell - Musiken en viktig insats för folkhälsa

Måndag 28 oktober
kl 12.00–12.30
Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad

 

Kan musik ge ökat självförtroende, större socialt nätverk, ökade kunskaper och arbetstillfredsställelse? Kunskapen om att musikaliska upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. 

Töres berättar om vikten av gemensamhetsstärkande aktiviteter och ger oss en översikt av kunskapsläget om musikaliska insatser för folkhälsan.

Töres Theorell är professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet och är en känd stressforskare. Töres har samarbetat med UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum kring projektet Vi slår på trummor inte på varann!. Där har han tagit fram så kallade VAS-skattningar som eleverna fått fylla i före och efter att de har spelat, för att undersöka om man påverkas mentalt av att spela trummor. Vid sidan av sin forskning har han haft musiken som livsinnehåll, såväl i forsknings-projekt som privat. Han har frågat sig vilken betydelse musiken kan ha för människans hälsa och har själv alltid sjungit och spelat fiol. Töres har också skrivit boken Noter om musik och hälsa där han undersöker förhållandet mellan musik, stress och hälsa. Han har också varit en av redaktörerna för Kultur och Folkhälsa -antologi om forskning och praktik.

På webben:

Fredrik Ullén

Den 17 oktober gästade pianisten och hjärnforskaren Erik Ullén Forskare berättar. En radiointervju gjordes i samband med besöket i P4 Kristianstad här.

Vanja Hermele

Kulturarvet, kvalitet eller en mystisk slump?

– Vad hindrar konstens maktordningar från att förändras?

Den 26 maj 2016 föreläste genus- och mångfaldsforskaren Vanja Hermele. I sin pågående doktorsavhandling tittar hon på hur kulturpolitiska visioner omsätts i praktiken och har i många år studerat jämställdhets- och mångfaldsintegrering på kulturfältet utanför akademin.

Fanny Ambjörnsson

Den 5 november 2015 föreläste Fanny Ambjörnsson om sin bok och avhandling Rosa – den farliga färgen. Föreläsningen var en del av dagen Normkritik och musik och Utvecklingscentrums femårsfirande.

Göran Folkestad

Se Göran Folkestads föreläsning ”Barn och ungas musikskapande i en digital värld” som hölls torsdag 3 september 2015 på Kulturkvarteret Kristianstad. Föreläsningen inledde årets Bokfestival.  

Arkiv

HT-2017

Fredrik Ullén
Den musicerande hjärnan

Fredrik Ullén i Kristianstad den 17 oktober 2017

HT-2016 

Lars H Gustafsson
Barnets rätt att få komma till tals

(Inom ramen för Utvecklingscentrums dag 9 november)

 

33Lars2WEBBFotoLovisafey

 

Ylva Mårtens
Vad säger barnen?

(Inom ramen för Kristianstad bokfestival)

""

VT-2015

David Aldridge
The pattern that connects

 

David Aldridge

 

Vad innebär det att läka, att bli hel, och hur kan en musikalisk relation vara hjälpsam i det arbetet? Föreläsningen hölls i Lilla salen på Kulturkvarteret Kristianstad i samband med årets nationella musikterapikonferens.

 

Forskaren och musikterapeuten David Aldridge 

HT-2014

Eva Sæther, docent vid Musikhögskolan i Malmö, föreläste om El Sistema-satsningen  i Malmö.

 

VT-2014

Våren 2014 blev startskottet för Utvecklingscentrums fokus på genus- och jämställdehetsfrågor inom musik och barnkultur. Idel kvinnor bjöds in eftersom serien hittills dominerats av män.

 

forskare_liden_webb 

Ellinor Lidén

Barnperspektiv inom scenkonsten

forskare_Warja_webb

Margareta Wärja

Musik som terapeutiskt medel

forskare_werner_webb

Ann Werner

Ungdomars musikvanor 

VT-2013

forskare_tores 

Töres Theorell

Musik och hälsa 

 forskare_gunnar_webb 

Gunnar Bjursell

Kulturella hjärnan 

forskare_karin_webb

Karin Johansson

Musikpedagogik och orgelimprovisation

HT-2013

forskare_alf_webb

Alf Gabrielsson

Starka musikupplevelser

forskare_lars_webb 

Lars Lilliestam

Olika typer av musiklyssnande 

forskare_bo_webb 

Bo Nilsson

Barns musikaliska skapande