Forskare berättar

En föreläsningsserie som drivs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och vänder sig till en intresserad allmänhet och presenterar den mest tongivande forskningen som bedrivs inom musik och annan kultur för barn och unga i Sverige i dag.

NÄSTA FÖRELÄSNING

Ylva Hofvander Trulsson - Musikens betydelse för integration

Måndag 9 mars
kl 12.00–12.40
Lilla salen, Kulturkvarteret Kristianstad

Kan musik  användas i en integrationsprocess? Vad är föräldrarnas perspektiv på musiklärande i skolan och på fritiden? Ta del av röster från föräldrar som är uppvuxna i andra delar av världen och som kommit till Sverige på grund av krig och förföljelse. Deras barn växer upp här i Sverige och blir en del av det svenska samhället. Ylva har träffat mammor och pappor och pratat om musik, utbildning och fritidsaktiviteter. I intervjuerna lyfter de fram sina tidigare erfarenheter i livet som format och fått betydelse för deras syn på barnuppfostran och klassiska musikens roll, i förskolan, skolan och på fritiden. 

Ylva Hofvander Trulsson är docent i musikpedagogik med inriktning migration och arbetar på Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och Stockholms Konstnärliga Högskola där hon är ansvarig för de högskolepedagogiska utbildningarna. Ylva har också stor erfarenhet av kvalitetssäkring och utvärdering inom högre musikutbildning. Hennes forskning riktar sig mot utbildningssociologi inom minoritets- och ursprungsbefolkningsfrågor, med fokus på föräldrar, unga och social rörlighet. Ylva är i grunden tvärflöjtist och arbetade tidigare som musiklärare med elever i alla åldrar från förskola till pensionärer. Hon har varit redaktör för tre böcker bland annat Musik och lärande i barnets värld och Skapande och integration. Läs mer om Ylva här.

Serien förverkligas 2019–2021 genom ett samarbete med utvecklingsprojektet In i musiken med stöd av stiftelsen Signatur.

På webben:

Fredrik Ullén

Den 17 oktober gästade pianisten och hjärnforskaren Erik Ullén Forskare berättar. En radiointervju gjordes i samband med besöket i P4 Kristianstad här.

Vanja Hermele

Kulturarvet, kvalitet eller en mystisk slump?

– Vad hindrar konstens maktordningar från att förändras?

Den 26 maj 2016 föreläste genus- och mångfaldsforskaren Vanja Hermele. I sin pågående doktorsavhandling tittar hon på hur kulturpolitiska visioner omsätts i praktiken och har i många år studerat jämställdhets- och mångfaldsintegrering på kulturfältet utanför akademin.

Fanny Ambjörnsson

Den 5 november 2015 föreläste Fanny Ambjörnsson om sin bok och avhandling Rosa – den farliga färgen. Föreläsningen var en del av dagen Normkritik och musik och Utvecklingscentrums femårsfirande.

Göran Folkestad

Se Göran Folkestads föreläsning ”Barn och ungas musikskapande i en digital värld” som hölls torsdag 3 september 2015 på Kulturkvarteret Kristianstad. Föreläsningen inledde årets Bokfestival.  

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist
Utvecklingsansvarig UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum

0705–92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Arkiv

HT-2019

Töres Theorell
Musiken en viktig insats för folkhälsa

Lunchföreläsning inom ramen för projektet In i musiken med stöd av stiftelsen Signatur.

HT-2017

Fredrik Ullén
Den musicerande hjärnan

Fredrik Ullén i Kristianstad den 17 oktober

HT-2016 

Lars H Gustafsson
Barnets rätt att få komma till tals

33Lars2WEBBFotoLovisafey

Inom ramen för Utvecklingscentrums dag 9 november

Ylva Mårtens
Vad säger barnen?

""

Inom ramen för Kristianstad bokfestival.

VT-2015

David Aldridge
The pattern that connects

David Aldridge

Vad innebär det att läka, att bli hel, och hur kan en musikalisk relation vara hjälpsam i det arbetet? Föreläsningen hölls i Lilla salen på Kulturkvarteret Kristianstad i samband med årets nationella musikterapikonferens.

 

Forskaren och musikterapeuten David Aldridge 

HT-2014

Eva Sæther, docent vid Musikhögskolan i Malmö, föreläste om El Sistema-satsningen  i Malmö.

 

VT-2014

Våren 2014 blev startskottet för Utvecklingscentrums fokus på genus- och jämställdehetsfrågor inom musik och barnkultur. Idel kvinnor bjöds in eftersom serien hittills dominerats av män.

 

forskare_liden_webb 

Ellinor Lidén
Barnperspektiv inom scenkonsten

forskare_Warja_webb

Margareta Wärja
Musik som terapeutiskt medel

forskare_werner_webb

Ann Werner
Ungdomars musikvanor 

VT-2013

forskare_tores 

Töres Theorell
Musik och hälsa 

 forskare_gunnar_webb 

Gunnar Bjursell
Kulturella hjärnan 

forskare_karin_webb

Karin Johansson
Musikpedagogik och orgelimprovisation

HT-2013

forskare_alf_webb

Alf Gabrielsson
Starka musikupplevelser

forskare_lars_webb 

Lars Lilliestam
Olika typer av musiklyssnande 

forskare_bo_webb 

Bo Nilsson
Barns musikaliska skapande