Camerata Nordica

Kammarutbud: Orkester

RTEmagicC_cameratanordica_webb

En kammarorkester som utvecklats till en av de ledande i Sverige. Camerata Nordica har en distinkt egen profil genom camerata-formen – en orkester utan dirigent. Den konstnärliga helheten skapas gemensamt, med lyhördhet och känsla för de musikaliska intentionerna. Ett annat kännetecken är att spela stående. Orkestern spelar hela stråkorkesterrepertoaren, från barock till nutida musik. Nya verk beställs regelbundet, både av svenska och utländska tonsättare.

 

Sommaren 2013 gjorde Camerata Nordica sin debut på Proms i London och uruppförde Elegy for strings av 100-årsjubilaren Benjamin Britten. Konserten har hyllats av en enig press, liksom den nyligen utkomna skivan med musik av Britten. Andra turnéer har gått till Polen, Estland, Lettland, Tyskland, Norge, Kroatien samt Mexico, Argentina och Brasilien. Orkestern har gjort ett 15-tal skivor, varav tre blivit Grammisnominerade.

 

RTEmagicC_terjetonnesen_webb

 

Konstnärlig ledare är Terje Tønnesen, som regelbundet leder orkestern, därtill kommer gästande ledare och  solister. Under 2014 driver Camerata Nordica ett EU-projekt med deltagare från Storbritannien, Italien och Estland.

www.camerata.se

 

FAKTA

 

För aktuellt program och priser

kontakta orkesterchef

 

Per-Göran Olsson

tel. 0491-106 67
0706-54 00 33
email: camerata@camerata.se

 

 

Press

Camerata Nordica-tryck (jpg) (foto: Ian Dingle)

Camerata Nordica-webb (jpg) (foto: Ian Dingle)

Terje Tønnesen-tryck (jpg) (foto: Pål Solbakk)

Terje Tønnesen-webb (jpg) (foto: Pål Solbakk)

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I HÖSTNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev