Släktforskningens dag

Tema: Officerare och soldater - Deras liv och bostäder

event kalender ikon
18 Jan 2020, 11:00
Ort
Kristianstad
Plats
Kulturkvarteret, Stadsbiblioteket
Arr.
Stadsbiblioteket

Släktforskningens dag 2020 firas lördagen den 18 januari med temat: Officerare och soldater – deras liv och bostäder.

Den som släktforskar dyker ofta på en släkting som varit indelt soldat. Från 1600-talet fram till 1901 bestod den svenska krigsmakten till största delen av soldater som bodde i sitt soldattorp och livnärde sig på ett litet jordbruk. En gång om året gav de sig iväg för att öva med de andra soldaterna i sitt kompani. Som indelt soldat fick man alltid vara redo att dra ut i krig om så krävdes och man visste att risken att inte komma hem igen var stor. Källorna till våra militära anfäder är många och spännande men att hitta släktingar som gett sig ut i världen som soldat är inte det lättaste.

Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 – som 90-åring. 

Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma ritning. När det kom till officersbostäderna var det snarare principen ”ju högre grad desto större hus” som gällde.

Ta tillfället i akt och fördjupa er i de militära förfädernas liv och bostäder på Släktforskningens dag. Nedan hittar du lite lästips för inspiration.

Kl 14 Peter Rosengren, Livet i Kristianstad på 1600- & 1700-talet. Artillerimuseet och kommunarkivet medverkar med information, material och försäljning av böcker. Bibliotekshallen