Ensemblen

Stommen i Ensemble Mare Balticum är sex musiker: Ute GoedeckePer MattssonTommy Johansson ,Stefan WikströmFredrik Persson och Dario Losciale.

 

När program och produktion så kräver, formerar sig dessa sex musiker i större eller mindre konstellationer, ofta kompletterade med frilansmusiker.

 

Ute i Ensemble Mare Balticum

Ute Goedecke

sång, barockviolin, blockflöjt, gotisk harpa, skalmeja

Studier: Musikhochschule i Detmold, Tyskland, med sång och blockflöjt som huvudämnen

Ute Goedecke är främst inriktad på musik från medeltid och renässans. Hon är också verksam som lärare på musikkurser inom området tidig musik. På fritiden medverkar hon även i andra ensembler, bland annat i Laude Novella, som hon bildat tillsammans med Per Mattsson.

Kontakta Ute via e-post

 

RTEmagicC_tommy_

Tommy Johansson

luta, teorb, mandora, vihuela de mano

Studier: Sweelinck Conservatorium i Amsterdam för Anthony Bailes.

Tommy Johanssons musikaliska inriktning är huvudsakligen renässans- och barockmusik. Han är även anlitad av andra ensembler i Europa, bland annat vid cd-inspelningar, till exempel för Naxos. Bland många andra ovanliga stränginstrument som Tommy Johansson trakterar kan nämnas, cister, pandora och orpharion.

Kontakta Tommy via e-post

 

RTEmagicC_dario__01

Dario Losciale

kontrabas, violone, basgamba

Studier: Musikhögskolan i Stockholm

Dario Losciale är en allsidig kontrabasist med förmåga att spela såväl barockrepertoar som samtida musik. Sedan 2005 ingår Dario Losciale i Ensemble Mare Balticum, inte bara på kontrabas och violone utan även på basgamba. Bland mycket annat gör han enmansföreställningar för barn där han kombinerar berättande och musik, t.ex. Den fula ankungen och Jättar med nyskriven musik av Fredrik Persson resp. Rolf Sersam, på kontrabas.

Kontakta Dario via e-post

 

RTEmagicC_per_

Per Mattsson

Tidiga stråkinstrument (barockfiol, medeltida fiddla, rebec, lira da braccio, marintrumpet), vevlira

Studier: Örebro Musikhögskola och Schola Cantorum i Basel

Per Mattsson svarar även för idé och innehåll till Ensemble Mare Balticums olika medeltida musikproduktioner och fungerar som konstnärlig ledare för dessa. Han medverkar på fritiden även i andra ensembler, bland annat i Laude Novella, som han bildat tillsammans med Ute Goedecke.

Kontakta Per via e-post

 

RTEmagicC_fredrik_

Fredrik Persson

dulcian, skalmejor

Studier: musikerlinjen (fagott) och arrangerings-/kompositionslinjen, Musikhögskolan i Malmö

Fredrik Persson har den klassiska musiken som grund i sitt musicerande och medverkar i en rad olika produktioner. Han anlitas också som kompositör och arrangör till olika produktioner hos Musik i Syd. Sedan 2005 ingår Fredrik i Ensemble Mare Balticum, där han spelar dulcian och skalmejor.

Kontakta Fredrik via e-post

 

RTEmagicC_stefan_

Stefan Wikström

trombon

Studier: musikerlinjen, Musikhögskolan i Malmö.

Stefan Wikström spelar i många olika stilar, allt från medeltida musik till modern storbandsjazz. I Ensemble Mare Balticum spelar han trombon av renässanstyp. Förutom att spela trombon i olika konstellationer, för både barn och vuxna, så sjunger han också gärna i många av Musik i Syds produktioner.

 

Kontakta Stefan via e-post

 

 

 

Läs mer om Ensemble Mare Balticums historia

Vd:n har ordet!

BLÄDDRA I HÖSTNUMRET!

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev