Produktioner

De fyra årstiderna

De fyra årstiderna

Inte bara 1700-talets Antonio Vivaldi har inspirerats att skriva musik om årstidernas återkommande växlingar utan många andra tonsättare både före och efter honom har gjort detsamma. I detta program belyser ensemblen våra fyra årstider ur medeltidens och renässansens musikaliska perspektiv. Då som nu gladdes människor över vårens efterlängtade ankomst med ny grönska och växtlighet, över sommarens ljus och värme, över höstens färgrikedom och den livsviktiga skördetiden före vinterns stillsamma vila. Följ med Ensemble Mare Balticum på en tur genom årstidernas växlingar med musik från medeltid och renässans, framfört i en färgrik blandning av sång och mjukt klingande renässansinstrument som dulcian och luta, violin och blockflöjt, basun och viola da gamba.

Hela ensemblen medverkar i programmet: Fredrik Persson, Stefan Wikström, Ute Goedecke, Per Mattsson, Dario Losciale och Tommy Johansson.

 

 

Period enl. ök
Konsertlängd 2 x ca 40 min
Pris 8.000 kr exkl. moms
Producent
Jesper Hamilton
jesper.hamilton@musikisyd.se
tel 0703-20 58 33

 

Den Wittenbergska näktergalen

Den Wittenbergska näktergalen

2017 högtidlighålls minnet av Martin Luther (1483–1546) och året för hans framställande av de 95 teser, som enligt legenden spikades upp på kyrkporten i Wittenberg år 1517. Teserna är en oomtvistligt viktig del i den västerländska historien, då de satte fart på reformationen som sedan utvecklades till inget annat än en kyrklig revolution. Som en del i högtidlighållandet presenterar Ensemble Mare Balticum programmet Den Wittenbergska näktergalen.

 

Martin Luthers inflytande på den protestantiska kyrkosången kan inte överskattas. Han översatte och förnyade äldre latinska kyrkosånger, som då kunde sjungas på folkspråken tyska, svenska, danska; liksom populära melodier kunde få nya texter för att passa in i den nya tiden. Martin Luther var en levnadsglad upprorsman, med en stor kärlek till musiken. Han var en god sångare och lutspelare, han komponerade och skrev själv de nya psalmtexterna på tyska. Det samtida tilltalsnamnet Den Wittenbergska näktergalen tecknar bilden av en bildad person som redan då uppmärksammades för sin musikalitet. Ensemble Mare Balticum framför i detta program både sakral och profan musik från främst 1500-talet – en tid som sjuder av moderna tankar och idéer – och använder därtill instrument som är typiska för tiden: Dulcian och basun, pommer och blockflöjt, violin, renässansluta, och inte minst vox humana – den mänskliga rösten.

 

Ensemble Mare Balticum är Sveriges enda fast anställda ensemble för tidig musik. Under snart 30 år har de gett konserter för både barn och vuxna, hela tiden med hög konstnärlig kvalitet. Deras föreställningar genomsyras av en genuin kunskap kring och stor kärlek till musik från 1200- till 1600-talet. Ensemblens föreställningar varvar olika teman, och ofta har de utökats med gästspel av varierande slag. Som exempel under de senaste åren kan nämnas skådespelare som Sven Wollter och Marika Lagerkrantz, vissångaren Martin Bagge och historikern Bo Eriksson. Ensemblen har förutom reformationsprogrammet en handfull färdiga program att erbjuda som.

Period enl. ök
Konsertlängd 2 x ca 40 min
Pris 8.000 kr exkl. moms
Producent
Jesper Hamilton
jesper.hamilton@musikisyd.se
tel 0703-20 58 33

 

Musik i vården

Mellan dröm och verklighet

Utbud inom Musik i vården

Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till våra offentliga konserter. 
Inom vården lägger vi stor vikt vid kommunikationen mellan artister och publik. I vårt utbud för äldreomsorg medverkar Ensemble Mare Balticum med ett musikprogram som spänner över många århundraden. Från medeltid och renässans till välkända tongångar som ”Uti vår hage” och ”Ge mig en dag”.

Läs mer om musikutbudet för äldreomsorg

Musikerna Dario, Stefan och Anna Karin i Bästa kompis

Musikutbud för unga

Ensemblen har stor erfarenhet av att spela för barn och aktuellt musikutbud för förskola och skola är: