EMAP – The European Music Archaeology Project (2013-2018)

Summering av EMAP för 2016

Vandringsutställningen Archæomusica, med svenska underrubriken Musik – så började det, hade offentlig världspremiär på Klostret i Ystad den 6 juni. Redan den 5 juni invigdes den för inbjudna gäster med stort deltagande från hela Europa och med landshövdingen Margareta Pålsson som huvudtalare. Archæomusica handlar om forntida musik- och ljudaktiviteter i Europa från 40 000 år f. Kr – det är då vi moderna människor gör entré på scenen – fram till medeltiden. Till utställningen hör också olika satellitprogram för både barn och vuxna, bland annat konserter, föreläsningar och workshops. 

 

Archæomusica är producerad av det femåriga EU-projektet EMAP, The European Music Archaeology Project (2013–2018). EMAP är det första kulturprojektet i sitt slag inom ramen för EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Det har en omsättning på ungefär 4 miljoner Euros och har av EU:s projektjury fått toppbetyg för sitt innovativa innehåll och syfte. Tio institutioner från sju länder ingår i EMAP: Italien, Cypern, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Sverige. Musik i Syd är EMAP:s institutionella bas här i landet med musikarkeolog Cajsa S. Lund som projektledare och är den enda musikproducerande institutionen i sammanhanget; i övriga länderna är det universitetsinstitutioner. EMAP:s samordnare och initiativtagare är Tarquinia kommun i Italien. 

 

Klostret i Ystad åtog sig världspremiären för utställningen Archæomusica i nära samarbete med Musik i Syd och ställde samtliga sina lokaler till förfogande. Musik i Syd ansvarade för en serie konserter i den angränsande Klosterkyrkan, några av dem inom ramen för EMAP, andra som ett komplement till projektet och utställningen. I samarbete med Skånska Akademien svarade Musik i Syd även för två panelprogram på temat tidig musik och dans, kallade ”Historiska samtal”, med Peder Lamm och Sven Rosborn samt Magnus Gustafsson och Eva Helen Ulvros som gäster. 

 

Utställningen Archæomusica innehåller 300 arkeologiska fynd av forntida musik- och ljudinstrument, bland annat palaeolitiska flöjter, antika lyror, bronlurar från Sydskandinavien, komplicerade rörbladsinstrument från Pompeji, antik romersk vattenorgel av det slag som användes vid gladiatorspelen, vikingatida trätrumpet, unik carnyx från Frankrike – som blivit utställningens signum – men också enkla pan-Europeiska ljudverktyg för signaler och lockjakt, magi och riter, lek och nöje. Samtliga visas i form av rekonstruktioner eller repliker, som har framställts av specialiserade hantverkare i Europa alltsedan EMAP inleddes år 2013. Instrumentbyggaren Åke Egevad har tillverkat och även spelat in flera av de instrument från Skandinavien som visas i utställningen samt har byggt ett sextiotal olika instrument som besökarna själva kan pröva och studera närmare. 

 

Via en audioguide kan besökaren höra hur instrumenten kan ha låtit, och i en s.k. Soundgate kan man med filmteknikens hjälp vandra in i ett urval monumentala fornlämningar och både se och höra hur det kanske kan ha låtit i dessa: Stonehenge i England, en spansk stenåldersgrotta, en antik romersk teater och, från Sverige, Kiviksgraven och Ales stenar.  

 

Ensemble Mare Balticum (EMB) medverkar i EMAP och är därmed en av de grupper som ingår i EMAP:s olika evenemang i Europa genom att de framför musik på arkeologiska fynd av instrument. EMB svarar för två specialprogram inom ramen för Archæomusica: ”Prehistoric Soundscapes” och ”Music on board the Royal Swedish Flagship Kronan (1676)”. Under året har de gjort dessa program i Glasgow, Skottland, i Valladolid, Spanien och i Ystad. Fortsättning följer de två kommande åren. Under hösten har Ensemble Mare Balticum dessutom arbetat i utställningen som berättare och musiker i ett unikt och omfattande skolprogram, vilket ca 2.100 mellanstadieelever och därtill hundratals gymnasieelever i Skåne har fått uppleva. 

 

Archœomusica visas sedan 7 februari 2017 i Valladolid, Spanien och kommer under året att vandra till Ljubljana i Slovenien och därefter till Rom. När EMAP avslutats år 2018 kommer förmodligen Archæomusica att även visas utanför Europa, dels i Wuhan i Kina, dels i Chicago, USA, två städer som redan förhandlar om detta efter att representanter besökt utställningen i Ystad och i Valladolid. 

/Cajsa S. Lund, mars 2017

 
 


Logotyp för Archæomusica

 

 

 

 

 

 

 

Den unika utställningen Archæomusica fyllde upp nästan hela ytan på Klostret i Ystad 6 juni 2016-8 januari 2017. Denna vandringsutställningen tar besökaren med till musikens ursprung och utforskar hur vår äldsta musikhistoria lät – från stenåldern och Pompeji till medeltiden. Våren 2017 ställs Archæomusica ut i Valladolid, Spanien. 

 

Det är en utställning för alla sinnen och med hjälp av modern teknik och hundratals återskapade instrument, får besökaren prova på, lyssna och uppleva Europas tidigaste ljudlandskap. Utställningen omfattar även lunch- och kvällskonserter och föreläsningar. En spännande helhetsupplevelse som innehåller något för alla, oavsett ålder.

 

Se trailers nedan

 

 

Archaeomusica – utställning på Klostret i Ystad 2016 from Lucas Gölén on Vimeo.

 

Alla vägar bär till Rom – men först Ystad
Urpremiären för Archaeomusica, som är en del av ett omfattande EU-projekt, EMAP, ägde rum på Klostret i Ystad som har valts ut bland flera andra europeiska städer. Musik i Syd är EMAP:s institutionella bas i Sverige och samarbetspartner tillsammans med Ystads kommun. Musikarkeolog Cajsa S Lund är projektledare.

Utställningen är unik i sitt slag. Hantverkare runt om i Europa har tillverkat repliker av ljudfynd som visas i utställningen. Det finns flera kopplingar till sydöstra Skåne vilket också kommer att höras i utställningen; bland annat ett slaginstrument av brons som hittats i en mosse i Balkåkra och är från äldre bronsåldern.

Archaeomusica visas från den 6 juni 2016 till den 8 januari 2017 och därefter går den vidare till Spanien.


 

Programfolder för Archæomusica Läs programfoldern för Archæomusica 
(PDF)

 

 

September 2016

ARCHÆOMUSICA

Musik – så började det!

 

Jakten efter ljud och musik från Europas forntid pågår för fullt. I det unika femåriga EU-projektet EMAP (European Music Archaeology Project). EMAP, som inleddes 2013, försöker vi besvara frågor om vår äldsta musikhistoria. Musik i Syd är EMAPs institutionella bas och samarbetspartner i Sverige. 

 

Alla vägar bär till Rom – men först Ystad
Ett omfattande delprojekt inom EMAP är en vandringsutställning kallad ARCHÆOMUSICA, Musik – så började det! Music – this is how it began! Sedan starten 2013 har specialiserade hantverkare i Europa tillverkat hundratals repliker och rekonstruktioner av de ”ljudfynd” som skall visas i utställningen, från Neandertalflöjt hittad i Slovenien och stenålderstrumma framgrävd i Skåne till antika lyror och blåsinstrument från Pompeji.

Ur-vernissagen ägde faktiskt rum i Sverige, närmare bestämt i Ystad (Klostret), den 6 juni 2016 och där visas den fram till 8 januari 2017. Från Ystad vandrar utställningen vidare till Spanien och sedan till Rom.

 

Musikarkeologi – ett instrument för konst och kunskap
Utställningen visar de materiella spåren efter musiken – arkeologiska fynd av musikinstrument och ljudverktyg – men det blir också konserter och andra musikupplevelser med olika gästartister under hela utställningsperioden. Vi får bland annat höra en konsert med mäktiga carnyx, trumpetinstrument från järnåldern med mynning i form av ett spännande djurhuvud den 27 november 2016. 

 

Stort intresse från media
Intresset från media är stort. Sveriges Radio har berättat om EMAP i flera program, i både P1 och P2. Och Vetenskapsredaktionen i TV2 har visat ett reportage från Ales stenar med Ensemble Mare Balticum, som spelade på instrument som kan ha klingat där vid olika ceremonier, både rituella och världsliga. 

 

Den magiska vinaren
EMAP har också gjort en barnbok om flickan Aki som levde någonstans i Mellaneuropa för ca 5.000 år sedan. Hon flyger runt i tid och rum med hjälp av en magisk vinare. Den tar henne likt en helikopter genom ett svart hål i rymden och gör att hon kan lyssna på och ta med sig hem musikinstrument från olika platser och tider i Europa. Boken är skriven av Cajsa S. Lund och Raquel Jiménez. Illustrationer av Raquel Aparicio.
Boken kan fås på engelska eller svenska och kan beställas via Musik i Syd för 60 kronor + fraktkostnad.
Mejla din beställning till: ida.fredriksson@musikisyd.se

 

Utöka din kunskap och ha roligt!
Musik i Syd och Klostret i Ystad erbjuder skolelever inom regionen Skåne-Kronoberg ett upplevelseprogram inom ramen för utställningen med klingande musik, antikt tilltugg och Exploatorium – en workshop där man kan få pröva 60 olika ljudinstrument från vår forntid. 

 

/Cajsa S. Lund, musikarkeolog, projektledare EMAP, Musik i Syd
Mer information om EMAP på www.emaproject.eu


 

Film från invigningen 6 juni 2016

(producerad av EMAP)

 

 


Radioinslag

 

TV-inslag

""
Lokalnyheterna Skåne, SVT 13 september 2016

 

vetenskapens_varld
Filmklipp ur Vetenskapens värld  7 september 2015, SVT  

 

Fakta


 • EMAP – European Music Archaeology Project, 2013–2018
 • Initiativtagare: forskare i Tarquinia, Italien
 • Samordnare, Tarquinia kommun
 • Samarbetspartners:

  Cypern (Cyprus Institute / Science and Technology in Archaeological Research
Center)

  Italien (Regione Lazio / Assessorato Cultura samt Università degli Studi della
Tuscia)

  Spanien (Universidad de Valladolid)

  Storbritannien (University of Huddersfield samt Royal Conservatoire of
Scotland)

  Sverige (Musik i Syd)

  Tyskland (Deutsches Archäologisches Institut)

  Österrike (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
      

Foto av instrumentet Carnyx taget av David Lake.

Carnyx, blA?shorn frA?n jAi??rnA?ldern. Rekonstruktion av fynd frA?n Tintignac i Frankrike.
Foto: David John Lake


EMAP_logo_tracing_300_dpi

EU Flag Culture
With the support of the Culture
Programme of the European Union

 

FAi??r mer information

Cajsa S. Lund
musikarkeolog
projektledare EMAP, Musik i Syd
0708-20 58 85

Martin Martinsson
VD Musik i Syd
0705-654294ai???