Bro bro breja

Musikaktiviteter för nyanlända familjer, barn och unga

Bro bro breja på Hålla låda i Hässleholm 14 oktober 2017.

Mot bakgrund av vår tids flyktingströmmar genom Europa ser vi ett behov att inom Musik i Syd utveckla ett kompetensområde inriktat på mångfald, flerspråkighet, interkulturella möten och integration. Projektet Bro bro breja drevs under 2017 med stöd av Sparbanken Skåne – Sparbankstiftelsen 1826 och kan ses som ett första steg i detta avseende.

Musikerambassadörerna i projektet Bro bro breja, Allan Skrobe och Åsa Håkansson, med gitarr och fiol på trappan i Palladiums guldfoajé
Bro bro breja-ambassadörerna Allan Skrobe och Åsa Håkansson Foto: Kennet Ruona

Projektet drevs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och riktade sig till ensamkommande ungdomar och nyanlända familjers barn och unga. Vi såg det som en utbytes- och lärandeprocess. Här tillförde Musik i Syd sina professionella musikernätverk, sin kunskap och kompetens, men tog samtidigt öppet och lyhört in och lärde av en för institutionen delvis ny verklighet.

2017

Under våren skapade Allan Skrobe musik tillsammans med ungdomar på Aspvillan i Arkelstorp och med lite yngre barn på Urbana hembygdsgården i Kristianstad, där vi avrundade terminen med en Öppen scen. Under hösten var det fullt fokus på Hässleholm, där Åsa bland annat tillsammans med familjer skapat en Musiksaga i Ljungdala, träffat kvinnor och barn i Vittsjö och hållit i en programpunkt på biblioteksfestivalen Hålla låda. Den 3 december avslutades projektet med stort julkalas på Kulturkvarteret Kristianstad och den 11 december på Mötesplats Ljungdala i Hässleholm, där artisterna Nadin al-Khalidi och Gabriel Hermansson gav två konserter till förmån för Musikhjälpen.

En film från Aspvillan baserad på vårens musikträffar.

En film från Åsas träffar på Mötesplats Ljungdala

Åsa Håkansson ledde Bro bro brejas program på Hålla låda i Hässleholm Foto: Marika Yamoun
Allan Skrobe under Open stage på Urbana Hembygdsgården i Kristianstad Foto: Firas Mukarker

Projektorganisation

Projektet drevs huvudsakligen av våra två musikerambassadörer, Allan Skrobe och Åsa Håkansson, båda med stor erfarenhet av att kommunicera genom musik inom olika genrer och former av musikskapande. Under 2017 etablerade de nya kontakter och uppsökte med musik boenden och mötesplatser främst i Hässleholm och Kristianstad.

Nära dem jobbade UNGA Musik i Syds kommunikatör och projektkoordinator Marika Yamoun vars roll var att förankra, dokumentera och berätta om projektet samt vara musikerambassadörerna behjälplig med diverse praktiskt och kommunikativt fix. I Styrgruppen ingick även projektledare för UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Anna-Carin Fogelqvist, och UNGA Musik i Syds verksamhetschef, Annika Johansson, som gemensamt hade det övergripande ansvaret för budget och samordning. 

Mål och syfte

  • Projektet skulle skapa relationer med asylboenden och HVB-hem samt med olika mötesplatser som vänder sig till denna målgrupp i syfte att initiera fler och regionalt samordnade musikaktiviteter inom flyktingmottagandet i södra Sverige.
  • Med musikerbesök och återkommande musikaktiviteter ville vi skapa fler positiva erfarenheter och stärka gemenskapen på och utanför boendet.
  • Projektet skulle fånga upp individer som har intresse av eller redan utövar musik och skapa bättre förutsättningar för dem att möta musiker, utöva och uppleva levande musik.
  • Det skulle även öppna slussar in i Musik i Syds befintliga verksamhet, bygga broar till projekt och program som kan intressera målgruppen samt korta de fysiska och mentala avstånd som kan finnas mellan boenden och våra konserthus.

 

Målgrupp

Projektets huvudsakliga målgrupp var ensamkommande ungdomar och nyanlända familjers barn och unga som antingen söker asyl eller nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige samt personal och andra vuxna som omgav dem. Kommunerna vi riktade in oss på i detta första steg var Hässleholm och Kristianstad.

 

Projekttid

Projektet pågår 2017 ut. Första kontakter togs inför projektansökan och följs upp av Åsa och Allan under mars-april. Musikaktiviteter arrangeras i Hässleholm och Kristianstad från april till november. En nationell konferens den 16 november och ett stort offentligt avslutningskalas den 3 december för alla inblandade avrundar projektet. Båda event äger rum på Kulturkvarteret Kristianstad.

Projektbeskrivning

En projektbeskrivning färdigställdes och skickades till flera instanser hösten 2016. Dock beviljades endast en bråkdel av sökta projektmedel, varpå projektet året därpå genomfördes i begränsad skala. Den ursprungliga projektbeskrivningen kan du ta del av nedan.