Förebilder – tänk så viktigt det är! Och vilka rörelser de kan skapa.

När hela Sveriges Dagny, 106, utsågs till årets ambassadör vid Guldgalan i Kulturkvarteret Kristianstad häromdagen, ombads hon ge några tips till den som vill börja blogga. ”Det behövs inte, jag gör det ju redan” var hennes svar. Och likväl är hon med sin nyfikenhet och målmedvetenhet en inspiration, inte bara för bloggare, utan för en stor skara följare i alla åldrar. (I publiken mötte jag bland andra en 101-åring med just Dagny som sin idol.)

Förebilder – tänk så viktigt det är! Och vilka rörelser de kan skapa. 90 år yngre har vi Greta som gett miljörörelsen ett ansikte.

Som VD för Musik i Syd är Skånetrafiken och SJ två av mina viktigaste arbetsplatser inom det mobila konserthus som vi utgör. Är målet för resan Växjö eller Kristianstad är skrivtiden lite kortare, med destination Stockholm hinner jag ganska långt. Här finns den administrativa arbetsron, samtidigt som miljöbelastningen minimeras – helt i linje med våra riktlinjer. När dessutom klimatsmart konsumtion är syftet med hela vår verksamhet, ja då vill jag påstå att vi på flera sätt bidrar till en bättre värld.

En ny liten pusselbit där musik, näringsliv och miljömedvetenhet kombineras är Musik i Syds kommande festival Live Green – en hållbarhetsfestival i vårt fantastiska Kulturkvarter under kulturnatten, sista helgen i maj. Spännande tider, hållbara tider, där vi vill inspirera fler till en tillvaro med lång livslängd – precis som Dagny, 106.

 

dagny sittandes i en fåtölj

FOTO: Helen Ortman