Ett år senare siktar vi framåt

En torsdagkväll i november är vi ett år senare. På Regionteaterns medborgarscen i Växjö rullar filmen där kvinnliga skådespelare manifesterade sin #tystnadtagning på Guldbaggegalan och på scen sitter vi, företrädare för olika yrkesgrupper och reflekterar över om något har förändrats. Alla vill vi svara ja på den frågan och även om vägen till en värld av jämställdhet är lång, upplever vi från våra olika ingångar att något har hänt.

Vi blir den här kvällen påminda om den kollektiva kraften som de olika uppropen manifesterade och att vi blivit modigare och tydligare med vad som är rätt och fel. Handlingsplaner har uppdaterats och utbildningar genomförts, men framförallt har vi samtalat. Och det samtalet har bara börjat, för i varje revolution vill den som störtats återta makten och att bryta inarbetade strukturer görs varken över en natt eller under ett år.

Jag tänker därför med glädje tillbaka en vecka då UNGA Musik i Syd höll sin konferens om Barns rätt – en heldag om Barnkonventionen som nu blir lag. I artikel 2 står läser vi att ”alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.” I den korta texten ryms det självklara.

Ofta återkommer jag till barn och unga och så även denna gång. Om de 50 miljoner kronor som nu anslås för att motarbeta sexuella trakasserier i skolan används väl, kanske allas lika värde tar ett steg till framåt. Och vi fortsätter att sjunga om Barns rätt!

 

Bilder från arbetet med UNGA Musik i Syds fokusområde Barnens rätt. FOTO: Kennet Ruona