Behovet att mötas

Vi är många som denna helg sammanfattar intryck och utbyten från veckans kulturpolitiska konvent Folk och Kultur i Eskilstuna. För min del sker det hostande i soffan under varma filtar och med tekoppen bredvid – en icke önskvärd effekt av folksamlingar och influensatider.

Men behovet att mötas, det finns där, något som också kultur- och demokratiminister Amanda Lind konstaterade vid sitt besök där hon uttryckte att  ”Ett av de bästa sätten att rusta oss mot de krafter som vill begränsa oss är att mötas. Att mötas i och genom kulturen är ett fantastiskt sätt att se både andra och sig själv.” Ett fulltaligt kulturutskott var också på plats och aktiva i en stor mängd samtal, debatter och seminarier. Jag känner stort hopp när jag hör flertalet av dessa politiker samtala om kulturens värde i stort, men också om ambitionerna att stärka samverkansmodellen, om vikten av barns tillgång till kultur, om behovet att stärka konstnärers villkor och sist, men inte minst, vikten av kultur i hela landet.

Det är då som jag sträcker lite extra på mig, efter att ha tagit del av mina verksamhetschefers och producenters veckorapporter om var vi sprider musikaliska upplevelser och skapar arbetstillfällen under en vecka i februari. För det behöver ju också bli verkstad av fina ord och vår verkstad går på högvarv! Att Musik i Syd i flera sammanhang lyfts som en förebild, gör inte saken sämre.

Seminarierna i Eskilstuna avlöste varandra och vårt eget som berörde musikfestivalers framtid, blev en intressant och bitvis intensiv diskussion, där både potential och svårigheter ventilerades. Kanske blev det startskottet på en uppvaktning av Kulturdepartementet, för att lyfta frågan om det inte är dags för en satsning på festivaler av nationellt intresse, så som skett i våra grannländer och i större delen av världen. Till exempel i Norge där man satsar mångmiljonbelopp på knutpunktsfestivaler, eller i New York där man otippat nu lagt den största kulturbudgeten någonsin. Varför? Jo för att man tydligt ser kopplingen mellan kultur och tillväxt, både ur ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv.

Samtidigt vet vi hur viktiga även de mindre, lokala och regionala festivalerna är för sin bygd. Ofta kopplade till eldsjälar, till personer som engagerat lägger stora delar av sin fritid på sin passion och för sin omgivning. Där tror jag att det nya ansökningsförfarandet för festivalstöd hos Kulturrådet kommer att göra gott, även om själva penningpåsen är för liten. Förhandsinformationen säger att den regionala spridningen kommer att gynnas.

Mycket i dessa dagar handlar om kronor och ören, men låt oss inte tappa bort vår kreativitet och vilja till samverkan på vägen. Och låt oss lyssna på forskningen. I veckan presenterade ett forskningsprojekt kring rösters åldrande, en forskning som hör tätt samman med konstnärers villkor och den utmaning som en senarelagd pensionsålder innebär för sångare. En forskning om rösthälsa och röstkvalitet hör också ihop med barns rätt till sin röst, något som bland annat kommer att lyftas vid det stundande Rikstinget för västerländsk konstmusik den 14 mars.  Välkommen då!