Att lära nytt, se nya sammanhang men också konstatera en gemensam strävan för allas vårt goda liv.

Igår fick jag vara gäst vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-årsjubileum. Det är så oerhört givande att kliva in i sammanhang som inte tillhör de som man normalt rör sig i. Att lära nytt, se nya sammanhang men också konstatera en gemensam strävan för allas vårt goda liv. Vi talar gärna om vikten av tvärvetenskaplig kompetens och här blev den återigen påtaglig. Min bordsgranne – en framstående brittiskt innovatör som revolutionerar tillverkningsindustrin och genom 3D-skrivarteknik i slutändan bidrar till att minska många aktörers miljöbelastning – berättade hur han sätter sig vid pianot eller tar med gitarren till sin studio för att söka inspiration och kreativitet. Det är inte heller en tillfällighet att IVA delar ut ett kulturstipendium, utan ett sätt att visa på konstens betydelse för skapande och kreativitet. 

Låt mig lyfta ett annat exempel. Nyligen genomförde Musik i Syd en uppmärksammad konferens om Musik i vården, med ”vissna eller blomstra?” som den avgörande följdfrågan. Sjukvårdspersonal, läkarkår, musiker och forskare – dessa olika aktörer ser tydligt effekten av musiken och konsten när till exempel en dement person plötsligt minns, när andetagen och oron viker hos en person med psykisk ohälsa, eller när en person bunden i sitt boende yttrar orden ”det här kommer jag att leva på länge”. En av våra politiker ställde nyligen frågan ”skulle vi tveka att skriva ut ett piller om vi såg dessa effekter? ” och svarade själv nej på frågan.

Det jag vill komma till är att musiken och andra konstformer är starka i sitt eget värde med upplevelser som sällan kan omsättas i ord, men musikens kraft har också sin självklara plats i såväl hälso- och sjukvården som inom ingenjörsvetenskapen. Därför driver vi inom Kungl. Musikaliska Akademien det nationella uppropet ”Barns sång” för att alla barn ska rustas med ett kapital som hjälper dem att uttrycka sina känslor, stärka sin självkänsla och få den första och självklara ingången till musik och kreativitet. Det som framtiden behöver oavsett om man utbildar sig till musiker, undersköterska eller ingenjör!

 

dam som njuter av en konsert

Dam njuter av konsert på Hjärtebackens äldreboende. FOTO: Lovisa Fey Walltin