Arkiv för tidigare projekt inom Musik i Vården

Utbudsdag för äldreomsorgen [2017]

 

Konferenspublik Kultur i vården 2017

Kultur för äldre i Skåne & Kronoberg: Vad finns och hur gör man?
170426 • Kulturkvarteret Kristianstad 

Vilken uppslutning och vilken dag det blev! Stort tack alla som medverkade och kom!

Mer dokumentation hittar du på Musik i Syds Facebook:

Eller på Musik i Syds Instagram:

 


Positivt besked: Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun, Vård och omsorg, har beviljats 150 000 kronor för projektet Musik och teater som trigger och verktyg – en ansökan som gjordes i nära samarbete med Musik i Syd, Musik i vården.

Bilderna är från ett tidigare samarbete mellan Musik i Syd och Örkelljunga kommun, Vård och omsorg, läs mer här.

Projektet sammanfattas så här:

Äldreomsorgen och kultur- och fritidsförvaltningen i Örkelljunga kommun vill satsa på ett projekt där man med musik, gamla bilder och teater samt genom den så kallade reminiscensmetoden, väcker minnen, stärker självkänslan och känslan av tillhörighet hos de äldre. Projektet genomförs i ett nära samarbete med Musik i Syd, men även med Riksteatern Skåne och det lokala kultur- och föreningslivet. Syftet med projektet är att hitta en samverkansmodell som ska stärka kommunens arbete kring kultur och hälsa och främja de äldres rätt att ta del av professionell kultur. De vill också höja personalens medvetenhet och kompetens gällande kulturens roll i äldreomsorg och demensvård. Inom ramen för projektet kommer de även inhämta erfarenheter från andra kommuner. Projektet pågår under 2017 och redovisas i mars 2018.


Musikmöten i hemtjänsten  

Gitte_besok2d

 

Kan vi använda musiker och musiken för att ge äldre inom hemtjänsten social, kognitiv och emotionell stimulans? Hur går vi då tillväga? Hösten 2016 testade musikern och musikterapeuten Gitte Pålsson (bilden), tillsammans med etnologen Erik Nagel, inom ramen för projektet ”Mötas i musik i hemmet” en ny form av intima och interaktiva musikstunder för äldre, anhöriga och personal inom hemtjänsten i Ystads kommun. 

 

Projektet pågick från september till december 2016 och involverade 5 musikerbesök hos 8 hemtjänsttagare i Ystads kommun. Samtliga fick en förfrågan från kommunen våren 2016 och tackade ja till att delta. Hemtjänstpersonal, anhöriga och vänner bjöds in till varje besök. Initiativet till projektet kom från Gitte Pålsson och Ystads kommun kulturchef Charlotta Blom. Musik i Syd var en samverkanspart.

 


Musik i vården Kronoberg

”Vi ska försöka få ut musik av bra kvalitet för att ge musikupplevelser till både de äldre som bor på äldreboendena och personal”, berättar vår vice VD Magnus Gustavsson SR P4 Kronoberg. I november stod det klart att Musik i Syd får utvecklingsmedel från Region Kronoberg för att satsa på professionella musikupplevelser inom äldreomsorgen.

 

Lyssna på inslaget här:

 

 


   

 Musik i Mattarp med Ninni Carr, Laif Carr och Erik Ask-Upmark [2016]

 

ork5

 Gitte Pålssons introduktionsprogram Börja med personalen [2016]

 

Musikern och musikterapeuten Gitte Pålsson med vårdpersonal i Bromölla

 

 Utbudsdag äldreomsorgen [2015]

"" 

Våren 2015 arrangerade Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad en första utbudsdag för äldreomsorgen i Skåne. Ytterligare en utbudsdag planeras 2017 som ett led i att tillsammans med kommuner i Region Skåne och Kronoberg utöka och kvalitetssäkra musikutbudet på äldreboenden och vårdhem.

 Mentorskap och minnen [2014]

Introduktionsmöte på äldreboendet Solgården i Klågerup

Berika musikutbudet för äldre genom att omvandla musikprogram tänkta för förskola och skola – går det? 

 Kultur på hjul [2013–2014]

En bil lastad med varjehanda skapande material sökte upp äldreboenden i Kronoberg för att prova nya arbetsformer. 

Producenten Gunilla Lundh-Tobiasson och konsthantverkaren Barbro Waldemarsson 

Producenten Gunilla Lundh-Tobiasson och konsthantverkaren Barbro Waldemarsson.

 


Liten och stor i Osby [2013–2014]

Äldre möter förskolebarn i projektet Liten och stor drömmer och tror i Osby kommun.

I ett tvåårigt projekt möttes förskolebarn och äldre som bor på vårdhem i Osby kommun i gemensamma musikmöten under ledning av musikern och musikterapeuten Gitte Pålsson. 

Kontakt

Ulrika Gudmundsson SchAi??nberger

Samordnare
Musik i Vården
:
Ulrika Gudmundsson Schönberger
0708-20 58 40
ulrika.gudmundsson@musikisyd.se