Om Unga Musik i Syd

UNGA Musik i Syd är den del av Musik i Syd – en av södra Sveriges största musikinstitutioner – som verkar för att barn och unga, under hela sin uppväxt, ska få uppleva levande musik. Vi samlar och producerar musikprogram för förskolor och skolor och en rad offentliga spelplatser; konsertsalar, bibliotek, möteslokaler och festivaler. Detta gör vi i samarbete med professionella musiker och lokala arrangörer i Skåne och Kronoberg. Varje år väljer vi ett nytt och varierat musikutbud med kraft att stimulera fantasi, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Utbudet presenterar vi i vår utbudskatalog och i kortare utdrag på scen under våra utbudsdagar.

 

unga_utbudsdagar

Många konserter och barn

Drygt 80 000 barn får varje år uppleva våra program. I fjol kollade vi upp hur många produktioner vi hade ute på turné under oktober månad i Skåne och Kronoberg och räknade till 227 konserter för totalt 19 000 barn. Bara i oktober! Och en närmare titt på vilka genrer som fanns representerade, så var det allt från jazz, beatbox, urtidsljud, streetdance, stråkkvartett, konstmusik, barnvisa, folkopera, klezmer, pop, arabisk-svensk, nordisk och irländsk folkmusik till ren och skär rock’n’roll.

 

Ur vårt utbud

Vi samlade alla våra produktioner ute på turné under oktober 2016 i en lista på YouTube.

 

trumma_hand

Ett utvecklingscentrum

År 2010 startade vi vårt regionala utvecklingscentrum. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken. Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg.

Två fasta ensembler

Våra båda ensembler – Ensemble Mare Balticum och Musica Vitae – har båda en bred och etablerad verksamhet för barn och unga. Läs mer om dem på deras egna hemsidor.

Viktiga händelser 2017

 • Musik för integration är vårt fokusområde detta år, bland annat med vårt eget utvecklingsprojekt Bro bro breja, som 2018 ska koppla till det nationella Arvsfondsprojektet Songlines och samverka med flera andra aktörer. Syftet är att bygga broar så att vi som institution blir bättre på att i vår verksamhet även inkludera nyanlända svenskar.
 • Musik och samvete, 14 februari Stockholm Konserthus, en eftermiddag med seminarier och samtal där fokus ligger på musik och socialt ansvar. Annika Johansson och Marika Yamoun från UNGA Musik i Syd deltar.
 • Musik Direkt kick-off på Arena 305 den 5 februari och delfinalssäsong i Skåne och Kronoberg hela februari med Regionsfinal på Kulturkvarteret Kristianstad den 19 mars.
 • Nationellt barn- och ungaproducentmöte i Blekinge den 31 maj–2 juni.
 • PRIO 0–18 barnkulturkonferens och festival 6–8 september arrangerad av Kultur i Väst i Göteborg och UNGA Musik i Syd deltar.
 • Livsviktigt en årlig fortbildningsdag för förskolan som arrangeras i samarbete med nätverket UKNO (Ung Kultur NordOst) den 8 november på Kulturhuset Hässleholm.
 • Musik för integration är rubriken på vårt utvecklingscentrums dag den 16 november och den 3 december avslutar vi Bro bro breja med julkalas. Både seminariet sker på Kulturkvarteret Kristianstad.

Mål och visioner

 • Vi vill verka för att alla barn i Skåne och Kronoberg regelbundet får uppleva levande musik i form av väl genomtänkta, professionellt utförda och varierade musikföreställningar.
 • Vi vill främja ett rikt och inkluderande musik- och kulturliv för barn och unga och aktivt arbeta för fler musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet.
 • Vi vill öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet och vårt utbud.
 • Vi vill genom utbildning och fortbildning, erfarenhetsutbyten och utvecklingsprojekt skapa fler högkvalitativa musikproduktioner för barn och unga.
 • Vi vill lyfta fram, stödja och främja engagerade och kompetenta musiker som brinner för att spela för barn och unga.
 • Vi vill med musiken i centrum och genom gränsöverskridande samarbeten med det fria musiklivet och andra kulturinstitutioner kontinuerligt utveckla och förnya vårt utbud.

 

MUSIKA

Ladda ner vår förskole-app MusikA - ett verktyg för dig som mer aktivt vill jobba med musik, rörelse och rytmik i förskolan.
Anpassad för iPads.
Version: iOS 8.0 eller senare

 

FÖLJ OSS

På Facebook och Instagram berättar vi om allt vi gör.

SE OSS

Klipp från utbudsdagar, konserter, seminarier, utvecklingsprojekt och mycket annat.

LYSSNA

Hör världens mest avslappnande låt! Sök Solisten! - Klassisk musik till 2000-talets barn eller Hur länge ska hon vara död? som vi också varit med och tagit fram.

Mejla oss på lilla_a@musika.se 
HÖR AV DIG

Vi kan bara bli bättre om vi får veta vad du och dina barn tycker och tänker om det vi gör.