Interplay London/Sweden 2012In english


 

Vad händer om man placerar sex skickliga jazzmusiker – från två olika länder, okända för varandra på samma ställe för att under en veckas tid spela tillsammans?

Just detta ska vi ta reda på i höst, då vi i november bjuder in tre svenska och tre engelska jazzmusiker till Mellby Atelier i Skåne. Varje musiker tar med sig sin egen musik, sin egen musikaliska personlighet och sina erfarenheter in i projektet. Tillsammans ska de sedan framföra resultatet vid ett antal konserter i södra Sverige. Därefter åker gruppen till London för ytterligare konserter – vid totalt åtta tillfällen ges möjlighet att uppleva denna unika grupp!

INTERPLAY – LONDON/SWEDEN 2012 blir en unik musikalisk upplevelse för musikerna såväl som för publiken. Musiken blir länken mellan artistiskt och personligt samarbete för musikerna samt mellan de organisationer som står bakom.

På papperet är INTERPLAY – LONDON/SWEDEN 2012 ett utbyte mellan två länder, men när man tittar närmare blir resultatet betydligt mycket mer än så. Projektet rymmer också samarbete över åldersgränser och även över etniska gränser. Musiken skapar förutsättningar för mångfald på ett helt naturligt sätt – man delar på musiken och samarbete och utbyte på flera olika nivåer uppstår!

Medverkande musiker:
Denys Baptiste – saxofon
Yazz Ahmed – trumpet, flügelhorn
Ira Mogilevsky – piano, keyboard
Gary Crosby – kontrabas
Michala Østergaard-Nielsen – trummor, percussion
Samuel Hällkvist – gitarr

 
Kontakt: Ulf Rådelius, Musik i Syd
ulf.radelius@musikisyd.se 
tfn: 070-920 58 58

 

Info

Pressbilder

Logotype Interplay

Pressbild


Pressmedelande

pm_120629

pm_121113


Folder

Interplay folder
(engelska)

 

Arrangörer

INTERPLAY – LONDON/SWEDEN 2012 är ett samarbetsprojekt mellan Musik i Syd, Jazz i Malmö från Sverige och Tomorrow’s Warriors från London, England. Hela projektet stöds av Statens Musikverk/Musikplattformen.

 

 

Tillbaka till Jazz